Melkveehouders gezocht voor onderzoek effecten weidegang

01 november 2023

Ben je een melkveehouder met meer dan 40 melkkoeien en ben je benieuwd naar het effect van beweiding op de gezondheid van de koeien? Sta je open voor het delen van data ten aanzien van het weiden van jouw koeien, om daarmee meer inzicht te krijgen in de gezondheidseffecten van weidegang? Werk dan mee aan het tweede projectjaar Gezond Weiden. Uiteraard krijg je hiermee zelf ook meer inzicht in onder meer de gezondheid van jouw koeien, via informatie van tankmelkoverzichten voor uier- en klauwgezondheid. Daarnaast leer je of jouw koeien blootgesteld zijn aan worminfecties.

Waarom dit onderzoek?

Weidegang is belangrijk en draagt bij aan het dierenwelzijn. Maar er is nog veel onduidelijkheid over de relatie tussen beweiding en diergezondheid, waardoor het lastig kan zijn om beweiding goed uit te voeren. In het project Gezond Weiden worden data verzameld om de risico’s van beweiding op diergezondheid te verminderen en de positieve aspecten op diergezondheid te benutten. Op basis van deze gegevens kan gewerkt worden aan een adviesmodel dat melkveehouders helpt om beslissingen te nemen in het weidemanagement op hun bedrijf.

Wie worden gezocht voor deelname?

  • Een gangbaar melkveebedrijf met meer dan 40 melkkoeien;
  • De melkkoeien krijgen beweiding;
  • Het bedrijf bevindt zich op max. 1 tot 1,5 uur rijden van Dronten;
  • Je bent als melkveehouder bereid tot het delen van de MPR en kringloopwijzer;
  • Je staat toe dat data worden verzameld tijdens twee bedrijfsb

Hoe ziet het project eruit?

Gedurende één weideseizoen worden data verzameld op ongeveer veertig melkveebedrijven. Het eerste bedrijfsbezoek zal rond maart zijn, wanneer de koeien nog op stal staan. Een tweede bezoek zal aan het einde van het weideseizoen zijn, wanneer de koeien nog in de wei staan. Tijdens de bezoeken worden monsters genomen voor diagnostiek bij GD. De bezoeken zullen worden uitgevoerd door dierenartsen van de GD en Veerkracht, onderzoekers en studenten van Aeres Hogeschool en studenten diergeneeskunde. Van de deelnemende melkveehouders wordt gevraagd om gedurende het weideseizoen de ziekteregistratie en het aantal uren beweiding per dag goed bij te houden. Er is maandelijks telefonisch contact over bijzonderheden rondom beweiding, voeding en diergezondheid.

Doe mee met het project!

Wil je bijdragen aan onderzoek naar de gezondheidseffecten van weidegang of heb je hier nog vragen over? Neem dan contact op met Riek van der Harst via 06-13 48 88 76 of rvanderharst@stimuland.nl.

Het onderzoeksproject Gezond Weiden is een samenwerkingsverband tussen vele partners. Op dit moment werken Aeres Hogeschool Dronten, Barenbrug, Royal GD, LTO Nederland, Stichting Stimuland, Veerkracht, Wageningen University en Research en een aantal melkveebedrijven mee aan het project.

Heb je vragen, of wil je graag meedoen met dit project?

Neem contact op met Stimulander Riek van der Harst