Meerwaarde van GIS in gebiedsprocessen

14 februari 2023

Het komende half jaar draait stagiaire Renske de Vries mee in ons team. Renske komt uit Bergentheim en is vierdejaars student Management van de leefomgeving aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. In deze studie komen groen, design en management samen in het ontwikkelen van onze leefomgeving. Hierbij moet er rekening worden gehouden met het landschap, de landbouw, de natuur en de mensen.

Aan de slag met GIS

‘Ik heb voor deze stage bewust gekozen voor Stimuland omdat zij werken aan projecten waarbinnen natuur, ecologie en de mens samenkomen’, legt Renske uit. ‘Daarnaast ben ik blij dat ik binnen Stimuland mag onderzoeken wat de toegevoegde waarde van geoinformatiesystemen (GIS) voor hen kan zijn. Ik heb de minor Ruimtelijke Informatie Technologie gedaan waarin je leert om geodata onder andere met behulp van GIS te verwerken, analyseren en visualiseren. Door de data via een actuele kaart te delen, kun je complexe gegevens beter zichtbaar maken en betere inzichten krijgen in data, zoals patronen, situaties en relaties. Op basis hiervan kunnen gebruikers slimmere beslissingen nemen.’

Eigen GIS kaarten maken

Stagebegeleider Jan ten Tije haakt daaropaan: ‘Wij zien in gebiedsprocessen regelmatig dat er door de plannen- en beleidsmakers een kaart op tafel wordt gelegd waarop zij hun visie en ideeën hebben weergegeven. Dat wordt niet altijd even goed ontvangen. Wij willen met Renske graag onderzoeken of wij GIS in gebiedsprocessen zodanig in kunnen zetten, dat de verschillende groepen hun zelfregie behouden. Met andere woorden; kan GIS hen helpen om eigen, goed onderbouwde toekomstvisies te maken en deze op een vergelijkbare manier te visualiseren als de plannen- en beleidsmakers. Bij Stimuland doen we tot nu toe zelf nog niets met GIS en we zijn dan ook blij dat Renske ons hierin meeneemt.’

Renske knikt instemmend en ze is zelfs al aan de slag met GIS voor meerdere initiatieven. ‘Ik vind het erg leuk om binnen Stimuland met GIS aan de slag te kunnen om daarmee gebiedsprocessen verder te helpen. Ik krijg hier te maken met heel diverse groepen en organisaties en verschillende opgaves. Dat maakt dat geen dag hetzelfde is.’