Maak kennis met onze nieuwe collega Mijke Bloten

22 augustus 2023

Gisteren, maandag 21 augustus, was de eerste werkdag van onze nieuwe collega Mijke Bloten. Na 28 jaar in Denemarken te hebben gewoond, gestudeerd en gewerkt, komt ze ons team versterken als projectmedewerker en daar zijn we blij mee. Mijke zal in ieder geval de rol van bestuursondersteuner van Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) gaan vervullen.

Mijke werd geboren in Nederland, maar verhuisde op tweejarige leeftijd met haar ouders naar Denemarken, die daar een biodynamisch melkveebedrijf begonnen. Ze behaalde haar master Environmental Planning en werkte in Denemarken onder andere voor het ministerie van Landbouw, van waaruit ze veel betrokken was bij onderzoek naar verduurzaming van de landbouw. ‘Er zijn veel overeenkomsten tussen Nederland en Denemarken met betrekking tot de agrarische sector en beide landen hebben te maken met gelijksoortige uitdagingen. Ik kijk er naar uit om bij Stimuland samen te werken met, en voor mensen en zo bij te dragen aan het behalen van gezamenlijke doelen voor het platteland. Enerzijds door praktische werkzaamheden en anderzijds door de inzet van mijn vakinhoudelijke kennis’, vertelt Mijke enthousiast.

Naar eigen zeggen ligt haar hart bij het platteland. ‘Ik heb acht jaar in Kopenhagen gewoond en vind het best knap van mezelf dat ik het zo lang in de stad heb volgehouden. Toch werd ik daar altijd gezien als de boerendochter’, lacht ze bij de herinnering. ‘Het platteland in Nederland is dichtbevolkt en moet ruimte bieden aan verschillende functies. Zoals ruimte voor de natuur, voor verduurzaming van de landbouw, voor het opwekken van energie en natuurlijk moet er ook plek zijn voor ondernemingen, mensen,  en gemeenschappen. Al die verschillende wensen en interesses kunnen zorgen voor conflicten maar het biedt ook kansen. Om vanuit Stimuland de brugfunctie te vervullen tussen beleidsmakers, inwoners en ondernemers vind ik heel interessant’, besluit ze gedreven.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen?

Neem contact op met Stimulander Mijke Bloten