Maak kennis met onze nieuwe collega Marijke Hoogeboom

13 februari 2024

We zijn blij dat we Marijke Hoogeboom op donderdag 1 februari 2024 binnen ons team mochten verwelkomen als onze adjunct-directeur en manager Programma’s & Projecten. Vanuit deze functies is Marijke verantwoordelijk voor het primaire (bedrijfs)proces inclusief de dagelijkse beheersing van de projectenportefeuille en de interne aansturing van de organisatie. Ze heeft een brede kijk op wat er speelt op het platteland en met haar praktische insteek gaat ze graag aan de slag om concrete doelstellingen daadwerkelijk te realiseren.

De benodigde waardevolle kennis en ervaring brengt Marijke onder andere mee vanuit verschillende voorgaande functies bij de provincie Overijssel, die allemaal gelinkt waren aan het landelijk gebied. ‘Ik heb rechten gestudeerd en ben ook als jurist gestart bij de provincie Overijssel. Maar ik kwam er al snel achter dat ik liever aan de voorkant wilde werken aan een goede aanpak van zaken, dan achteraf de ontstane problemen op te lossen’, vertelt ze met een brede glimlach. Daarom verruilde ze haar functie als jurist, voor de functie van project- en programmaleider en later als teamleider van een uitvoeringsteam op landelijk gebied.

Dichter op de praktijk
‘In mijn tijd bij de provincie Overijssel leerde ik Stimuland al kennen vanuit het project Toekomstgerichte Erven, beter bekend als de erfcoaches. Stimuland werkte destijds al met erfcoaches in de regio Hof van Twente en ik heb het verder verbreed naar de hele provincie.’ Marijke heeft bewust gekozen voor Stimuland. ‘Ik wil graag minder achter mijn bureau en dichter op de praktijk en de uitvoering zitten. Enerzijds om meer in contact te komen met de mensen in de dagelijkse praktijk en te ervaren wat er daadwerkelijk speelt. Anderzijds om bij te dragen aan het praktisch toepasbaar maken van de verschillende opgaven’, legt ze enthousiast uit. ‘Verder kijk ik er ook naar uit om mee te denken over de interne organisatie en verdere ontwikkeling van Stimuland.’

‘We lijken nu in een soort ‘wachtstand‘ te staan waarin er veel naar elkaar gekeken wordt. Het is belangrijk om zelf de regie te nemen'

Uit de ‘wachtstand’ en aan de slag
Het  platteland lijkt met Marijkes DNA verweven. ‘Ik ben er geboren en opgegroeid en verhuisde er heel bewust weer naar terug, nadat ik meerdere jaren in de stad had gewoond. In de stad ontdekte ik op een gegeven moment, dat ik ieder vrij moment gebruikte om de stad uit te gaan. Dat was het punt waarop we besloten om weer meer buitenaf te gaan wonen. En dat bevalt nog steeds heel goed’, verklaart ze tevreden. Een belangrijke uitdaging voor het platteland is volgens Marijke, om daadwerkelijk met elkaar aan de slag te gaan met de opgaves die er liggen. ‘We lijken nu in een soort ‘wachtstand‘ te staan waarin er veel naar elkaar gekeken wordt. Het is belangrijk om zelf de regie te nemen en daardoor ook meer invloed te hebben op hoe jouw toekomst gaat worden. Er is geen standaardoplossing. Maar Stimuland kan een goede rol vervullen in het vertalen van de opgaven in een praktische aanpak, samen met de mensen die op het platteland wonen en werken.’

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen met onze nieuwe manager Programma en Projecten?

Neem contact op met Stimulander Marijke Hoogeboom