Living Lab vraagt mening agrariër

19 april 2021

Overijsselse boeren produceren goed en veilig voedsel. Maar de samenleving en de overheid vragen steeds meer van de boer, zoals het sluiten van kringlopen en het versterken van biodiversiteit.

Het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel vraagt zich af of meer grond boeren helpt om stappen te zetten richting natuurinclusieve landbouw. En als dat zo is, onder welke voorwaarden? Heb jij een agrarisch bedrijf in Overijssel? Help dan het Living Lab door jouw mening achter te laten in de enquête Grond en Natuurinclusieve Landbouw.