Leidraad gebiedsgerichte aanpak biodiversiteitsherstel

08 september 2020

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel werkt aan het ombuigen van biodiversiteitsverlies in -herstel in Nederland. Ruim honderd verschillende organisaties werken mee aan het plan en hebben verschillende werkgroepen gevormd. De Werkgroep Gebiedsgerichte Samenwerking, waaraan  ook Stimuland deelneemt heeft onlangs een leidraad opgesteld.

De leidraad is ontwikkeld om organisaties en instanties op weg te helpen die via een gebiedsgerichte aanpak een regionale opgave op het gebied van biodiversiteit willen oplossen. Eerst wordt ingegaan op de voorwaarden voor een succesvolle gebiedsgerichte aanpak. Vervolgens wordt toegelicht welke processtappen nodig zijn voor een succesvol gebiedsproces.

Het uiteindelijke doel is een Nederland waar de biodiversiteit floreert, waardoor de natuur rijker en de landbouw duurzamer wordt. De leidraad kunt u hier vinden.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of wilt u aan de slag met gebiedsgericht werken in uw gebied? Neem dan contact op met Riek van der Harst via E:rvanderharst@stimuland.nl of M: 06-13 4 88 876