Leegstand op het platteland

08 september 2020

Henk Haarhuis is vastgoedexpert bij Stimuland en is agrarisch ondernemer in Twente. De vraag wat er moet gebeuren met leegstaande gebouwen in het buitengebied, wordt steeds urgenter, merkt hij.

‘De cijfers liegen er niet om. Alleen al in Overijssel stoppen maar liefst 2000 boeren in de periode tot 2030. Uiteraard zie ik in mijn eigen omgeving ook stoppende boeren waarvan de schuren leeg komen te staan. Deze mensen lopen tegen verschillende zaken aan. Het overgrote deel van deze vrijkomende agrarische bebouwing heeft nog een asbest dak. De sloop en sanering is in veel gevallen maar een onderdeel van een groter vraagstuk. Een goede invulling voor de leegstaande schuur blijkt vaak het probleem.’

En elke situatie is anders, volgens Henk: ‘de één wil bijvoorbeeld een andere functie voor zijn leegstaande schuren, een ander is enkel op zoek naar een manier om van zijn sloopmeters af te komen en weer een ander wil op de betreffende locatie huizen bouwen. Dat vraagt om maatwerk.’

Het ruimtelijke beleid van de gemeente biedt in sommige gevallen mogelijkheden voor initiatieven. Mocht dit niet het geval zijn en past het plan niet in het huidige ruimtelijke beleid dan zal er een inschatting moeten worden gemaakt van de haalbaarheid van het plan. In de toch al schaarse ruimte in Nederland heb je te maken met uiteenlopende belangen. Stimuland heeft de kennis in huis om vooraf al een beoordeling te maken en zal in een vroeg stadium met de gemeente afstemmen of een plan haalbaar is, voordat officiële procedures worden opgestart.

Om leefbaarheid op het platteland te bevorderen en te behouden, moet er in ieder geval iets worden gedaan aan de leegstand, vindt Henk. Volgens hem is het daarom extra belangrijk om goed te kijken wat er past in de omgeving en of een andere functie ook iets toevoegt.

‘Onlangs hebben we met het team van Stimuland vergaderd in De Reggestee in Hellendoorn, een oude boerderij omgebouwd tot groepsaccommodatie en bed and breakfast. Een mooi voorbeeld want de karakteristieke agrarische gebouwen zijn niet veranderd wat betreft aanzicht en deze invulling past daar prima. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle leegstaande agrarische gebouwen. Elke plek is anders en elk gebouw ook.’

Er is veel mogelijk voor leegstaande agrarische bebouwing maar het kan ook lastig zijn omdat er vaak ook nog andere zaken spelen op het erf. Een erfcoach kan dan de aangewezen persoon zijn om mee in gesprek te gaan.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw situatie? Neem dan contact op met Stimuland via E: info@stimuland.nl of T: 05 29 47 81 80