Kloof tussen vrije kunst en star overheidssysteem  

09 februari 2021

Is het aanvragen van subsidie nog wel te doen voor kunstenaars? Hoe komt het dat een groter deel van de culturele subsidies naar de Randstad gaat en heb je dan meer kans op succes als kunstenaar in de Randstad? Deze vragen en meer worden beantwoord door vijf studenten journalistiek.  

Vijf studenten journalistiek deden samen onderzoek naar de culturele sector in Nederland. Onderverdeeld in vijf verhalen waarin onder meer het contrast tussen de Randstad en de regio centraal staat. Want heeft de samenstelling van de Raad van Cultuur invloed op de verdeling van cultuursubsidie? Ihet onderzoek komt onder meer naar voren dat de adviezen van de Raad voor Cultuur (het wettelijke en onafhankelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media) overeenkomt met de achtergrond van haar leden.  

Van de basisinfrastructuur gaat zestig procent naar de Randstad en veertig procent naar de provincie;  het grootste deel van het bedrag gaat dus naar een klein deel van Nederland. De verdeling is ongeveer gelijk met de verdeling van de leden. Meer dan de helft woont in de Randstad.  

Daarnaast is het proces van subsidie aanvragen niet alleen moeizaam maar een vak apart. Uitgaves van gemeenschapsgeld moeten goed verantwoord worden. Alleen creëert de labeling van het gemeentelijke geld een mal, waarin een creatief idee maar net moet passen. Hierdoor ontstaat een kloof tussen het vrije en mooie uitvoerkader van de kunstenaar en het starre en strakke systeem van de gemeente, dat landelijk wordt gehanteerd 

Door opeenstapeling van verschillende subsidiesystemen, is het aanvragen van subsidie een tijdrovende en soms ingewikkelde opgave. Het proces lijkt inmiddels meer op het voeren van financieel en zakelijk management, terwijl het in eerste instantie een hulpmiddel is om artistiek leiders en podiumkunstgezelschappen te ondersteunen in het uitvoeren en creëren van hun kunstis een van de conclusies uit het onderzoek.  

Het narratieve onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de School voor Journalistiek in Zwolle met ondersteuning van Stichting Stimuland en verdeelt in vijf verhalen. Wilt u meer weten dan kunt u hier het complete onderzoek inzien. Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met:  

 

Meerdere onverharde wegen naar Rome  

Robin Meindertsma  Robindujour@hotmail.com 

 

Niet alle wegen leiden naar de Randstad 

Marijn Helms – Marijnhelms@live.nl 

 

Subsidie aanvragen is ook een kunst  

Sigrid van der Meij  Sigridvandermeij@gmail.com  

 

Als het doek van overheidssubsidies valt: ‘gaan we vechten of leggen wij ons erbij neer?’  

Amber Buwalda –  Amberbuwalda0@gmail.com 

 

Verdeling cultuursubsidies: ‘er wordt met een Randstedelijke bril naar gekeken’.  

Suzanne Wolters –  Suzanneesmay@hotmail.com