Klimaatslim landschapsbeheer

19 oktober 2020

Stimuland gaat als onderdeel van het Samenwerkingsverband voor Biogrondstoffen en duurzame energie Oost-Nederland (BEON) pilots realiseren voor klimaatslim landschapsbeheer in samenwerking met onder andere Landschap Overijssel. Landschapselementen worden hersteld of nieuw aangelegd met in achtneming van de later meervoudige benutting voor grondstoffen, materialen en energie.

Aanleiding

 Riek van der Harst van Stimuland neemt de projectleiding voor haar rekening. Het project is mogelijk gemaakt dankzij steun van het programma Nieuwe Energie Overijssel. De aanleiding voor het nieuwe project was het Actieplan Biomassa en landschapsonderhoud in Overijssel dat afgelopen jaar was opgesteld door de werkgroep “klimaatslim” van BEON.

Het Actieplan is gepresenteerd en warm ontvangen op de Nieuwe Energiedag Oost-Nederland op 31 oktober 2019. Stimuland was penvoerder van het Actieplan. Het Actieplan wil de hoeveelheid houtige biomassa uit landschapsonderhoud verdubbelen. Klimaatslim beheer betekent ook dat beschikbare houtstromen zo hoogwaardig mogelijk ingezet gaan worden. Daarmee wordt koolstof zo lang mogelijk vastgehouden.

Doelstelling
De doelstelling van dit project is het vergroten van houtige biomassastromen voor duurzame materialen en lokale duurzame energieproductie, waarbij het gaat om een verhoging van de koolstofvoorraad en ook een vergroting van de biodiversiteit en landschapswaarde.

Voordelen
Riek van der Harst is heel enthousiast over de pilots. ‘We staan nog aan de beginfase van dit project maar er is veel energie om aan de slag te gaan. Als we op deze nieuwe manier van landschapsbeheer maximaal de opbrengst verwaarden dan heeft dat heel veel voordelen.

Zoals verduurzaming van energie en materialen, hogere koolstofopslagcapaciteit, meer bruikbare houtige biomassastromen uit eigen provincie, werkgelegenheid bij landschapspartijen, groenbedrijven, bouw- en energiesector, een belangrijke impuls voor het beheer en onderhoud van het landschap in Overijssel, en positieve effecten op lokale ecologie, biodiversiteit, kwaliteit van het landschap en als afgeleide toerisme en recreatie.’

De projectgroep is op zoek afgeronde of lopende projecten rond deze thematiek in Overijssel om daaruit lering te trekken en mogelijke pilotgebieden voor aanplant. ‘Als mensen hierover lezen en het spreekt ze aan, dan kunnen ze direct contact met ons opnemen.’

BEON
Het BEON is een samenwerkingsverband van bedrijven en instellingen actief op het gebied van biogrondstoffen en duurzame energie in Oost-Nederland.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Riek van der Harst via E:rvanderharst@stimuland.nl of M: 06-13 48 88 76.