Kennisdag duurzame energie in de melkveehouderij

13 december 2022

Op zaterdag 26 november 2022 vonden ruim 100 Achterhoekse melkveehouders hun weg naar Slootsmid in Laren, om inspiratie en kennis op te doen over duurzame energie. Tijdens deze kennisdag stond het zelf opwekken en opslaan van energie en het elektrificeren van het machinepark centraal.

Belang zien van klimaatopgave

Voor melkveehouders is de weg naar een CO2-vrije bedrijfsvoering niet eenvoudig, onder andere vanwege hun specifieke energiehuishouding. Wel zien zij het belang van de klimaatopgave en worden er al stappen gezet naar schone energie. Om te laten zien dat er veel innovatieve oplossingen zijn, organiseerden partners van het Gelders Energieakkoord (GEA): LTO Noord regio Oost, LTO Noord afdeling Achterhoek Noord, Lochem Energie, Wakker Laorne en Slootsmid deze kennisdag.

Bekijk hier de video-impressie van deze dag.

Praktische informatie

Verschillende innovatieve bedrijven hielpen de boeren op weg met praktische informatie over onder andere monomestvergisting, warmteterugwinning uit melk, energieopwekking met kleinschalige windmolens en energieopslag met batterijen. Verder was er ook aandacht voor financiering en verzekeringen en was de gemeente aanwezig om meer te vertellen over onder andere vergunningen. Kortom: het was een geslaagde lokale dag met veel praktische informatie.

Rol van Stimuland

Vanuit Stimuland is Mirjam Arends programmaregisseur Landbouw en Grondgebruik binnen het Gelders Energieakkoord (GEA), en was zij initiator van deze dag.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over deze bijeenkomst?

Neem contact op met Stimulander Mirjam Arends