Inwoners van Springendal en Dal van de Mosbeek maken zich sterk voor hun omgeving

14 juni 2021

De leefbaarheid rondom Springendal en Dal van de Mosbeek wordt aangepakt. Inwoners en agrarische ondernemers in dit gebied maken zich al lange tijd zorgen over leefbaarheid. Want er zijn ontwikkelingen waar zij nauwelijks invloed op hebben, zoals het aantal stoppende boeren of herbestemming van landbouwgrond. Bewoners hebben nu zelf de regie gepakt en Stimuland ondersteunt hen daarbij.

Zelf bepalen wat er in je omgeving gebeurt, dat wilde een groep bewoners een aantal jaren geleden. Al te vaak stonden ze in het verleden langs de zijlijn als over hun woonomgeving werd gesproken. In 2019 hebben de bewoners een brief geschreven aan de gemeenteraad van Tubbergen.

In die brief stond dat er ook met een sociaaleconomische blik moet worden gekeken naar de gebieden en dat niet alleen het natuur-ecologisch aspect leidend moet zijn. Naar aanleiding van dit initiatief is een stuurgroep samengesteld waarin de buurtschappen uit het Natura 2000-gebied, met Springendal en het Dal van de Mosbeek zijn vertegenwoordigd. De gemeente Tubbergen en provincie Overijssel ondersteunen het initiatief, maar de bewoners zijn zelf in de lead.

Jan ten Tije en Annemarie Dubbink begeleiden het traject vanuit Stimuland. Jan vindt het een uitdaging. ‘In dit gebied komt veel samen zoals: natuur, boeren en noaberschap. De bewoners hebben zorgen over de mogelijke disbalans tussen natuurontwikkeling en leefbaarheid op het platteland, in het bijzonder rond Natura 2000-gebieden.’ Annemarie vult aan. ‘Bewoners voelen zich verantwoordelijk en willen niet langer aan de zijlaan staan maar zelf meepraten en beslissen. Daar gaan we ze bij helpen zodat het gebied behouden blijft en doorgegeven kan worden aan de volgende generaties.’

Afgelopen mei werd het plan van aanpak gepresenteerd en besproken met provincie en gemeente. De komende drie maanden wordt aan de hand van gesprekken, die leden van de stuurgroep samen met Jan en Annemarie voeren, in beeld gebracht wat er speelt.

Daarna brengt Stimuland samen met de stuurgroep de mogelijkheden in beeld voor hoe de gemeenschap zich kan organiseren en sterk kan maken voor een leefbare toekomst in Springendal en Dal van de Mosbeek.

Lees ook dit artikel in de Tubantia.