Interview met Plaatselijk Belang Liederholthuis

14 mrt 2023

Lierderholthuis is met ongeveer 630 inwoners, één van de kleinste kernen van de gemeente Raalte. Het staat bekend om haar hechte gemeenschap, waarin het dorpshuis al jaren een belangrijke rol speelt. In 2020 brandde het dorpscafé d’Olde Wettering, een onderdeel van het Dorpshuis, volledig af. ‘Dit enige café in Liederholthuis was voor veel verenigingen een vaste uitvalsbasis en mensen kwamen er graag wat eten en drinken. Daarom was de brand voor het dorp een ramp. Maar al snel zagen we ook kansen en nieuwe mogelijkheden’, vertelt Nico Geerlink, die vanuit het Plaatselijk Belang betrokken was bij de totstandkoming van de nieuwe ‘Dorpskamer’.

Door en voor de samenleving

‘Het oorspronkelijke café was verouderd en eigenlijk ook niet meer toereikend. Daardoor bood de situatie ook kansen om een nieuw modern cafégedeelte te realiseren’, vertelt Nico. ‘Omdat de stichting Dorpshuis Liederholthuis dit project niet alleen kon oppakken, hebben we eerst met een soort stuurgroep de plannen gemaakt. Vervolgens hebben we diverse subgroepjes gevormd met mensen met specifieke kennis en kunde. Vanuit deze subgroepjes hebben we de verschillende kwaliteiten van zowel de denkers als de doeners goed benut. Door op deze manier te werken ontstond er een plan dat zowel gemaakt werd door de samenleving, als er ook door gedragen wordt. Daardoor is iedereen trots op ons dorpshuis en is het ook niet moeilijk om vrijwilligers te vinden’, klinkt het enthousiast. Nico was zelf vooral betrokken bij de financiële kant van het project.

Advies en subsidies uit de provincie

Op de vraag of de provincie Overijssel ook een rol heeft gespeeld in dit project, reageert Nico direct: ‘Jazeker, de provincie heeft een hele grote rol gespeeld. We hebben regelmatig gesprekken gevoerd waarin ze ons adviseerden over de beste aanpak van dit project en hoe we het ook rendabel zouden kunnen maken. Verder heeft de provincie ook financieel bijgedragen met een subsidie vanuit ‘Leader’ (een subsidieregeling voor projecten op het platteland) en een subsidie vanuit ‘Leefbaar Platteland’. Om van twee verschillende subsidies gebruik te kunnen maken hebben we de verschillende functies van de nieuwe ‘Dorpskamer’ als het ware in delen geknipt. Daarover hebben we met de provincie altijd open en eerlijke gesprekken gevoerd’, benadrukt Nico.

Oog voor mens en duurzaamheid

Voor het verkrijgen van de subsidie vanuit Leefbaar Platteland, werden de plannen nadrukkelijk getoetst op de indicatoren people – planet en profit. ‘Dat de ‘Dorpskamer’ een grote rol speelt voor de mensen, mag duidelijk zijn’, verklaart Nico glimlachend. ‘Verder hebben we het pand zo duurzaam mogelijk gebouwd en wordt bijvoorbeeld het vlees dat in het café geserveerd wordt, gekocht bij een lokale boer. Dat is niet alleen duurzaam, maar daarmee bevorderen we ook de lokale economie.’ Boven de ‘Dorpskamer’ zijn drie appartementen gebouwd die verhuurd worden. Daarmee bieden ze extra woningaanbod voor starters in Liederholthuis en met de huurinkomsten wordt een deel van de vaste kosten afgedekt. ‘Daardoor kunnen we minder huur vragen van de verschillende maatschappelijke verenigingen zodat zij meer geld kunnen besteden aan hun eigen activiteiten. We vinden het heel mooi dat we dat samen hebben kunnen bewerkstelligen.’

Oproep om te gaan stemmen

Nico is duidelijk blij en tevreden met de hulp van de provincie Overijssel bij dit project. ‘Gedeputeerde Roy de Witte was er persoonlijk bij betrokken en was ook aanwezig bij de opening van het dorpshuis. Dat geeft je toch het gevoel dat je werk gezien en gewaardeerd wordt. Je ziet en merkt aan een project als deze, dat de provincie meer betrokken is en meer een rol kan spelen bij lokale vraagstukken, dan de Rijksoverheid. Daarom is het belangrijk om op 15 maart te gaan stemmen’, benadrukt hij.