Interview met gedeputeerde Peter Drenth

14 mrt 2023

Peter Drenth is sinds 2018 gedeputeerde bij de provincie Gelderland, waar hij onder andere verantwoordelijk is voor landbouw, natuur en landschap, biodiversiteit, gebiedsagenda Foodvalley en het programma Agrifood 2030. Met de Provinciale Statenverkiezing in het vooruitzicht, blikken we met Peter terug op de afgelopen vier jaar. Wat was het provinciale beleid en wat hebben de inwoners en ondernemers hiervan gemerkt?

Veranderingen op het platteland

Op de vraag wat er in de afgelopen vier jaar is veranderd op het gebied van landbouw, natuur en landschap en biodiversiteit, reageert Peter positief: ‘Op biodiversiteit en natuur heeft de provincie Gelderland een heel actief beleid gevoerd. De laatste monitor laat zien dat de achteruitgang van de biodiversiteit is gestopt en dat in een aantal gebieden zelfs al weer sprake van vooruitgang.’

Over de ontwikkelingen in de landbouw is hij bezorgd. ‘Voor de landbouw is er enorm veel veranderd. De PAS-uitspraak, het ontbreken van duidelijk beleid en onduidelijkheden over de vergunbaarheid van innovatie, heeft gezorgd voor veel onzekerheid onder de boeren. Daarnaast storen ze zich enorm aan hoe er over de beroepsgroep wordt gesproken. Toch zie ik dat veel agrarische ondernemers wel willen innoveren, extensiveren of omschakelen. Maar daar hoor je Den Haag niet over. Als provincie ventileren we de zorgen aan het Rijk en daarnaast hebben we ook scherp stelling genomen tegen het opkopen van stikstofruimten voor andere doeleinden.’

Inzet provincie Gelderland

Peter benadrukt dat Gelderland de agrarische sector nodig heeft voor zowel de productie van het voedsel, als voor de economie en de leefbaarheid. ‘Daarom hebben we een heel nieuw beleidsprogramma voor de agrosector opgesteld, met onder andere innovatieregelingen en vouchers. We zijn bezig met het Gelders Landbouwcollectief, gaan aan de slag met de voermanagementmaatregelen en innovatiesubsidies staan open. Agrariërs die nadenken over welke kant ze op willen, bieden we de mogelijkheid om een onafhankelijke adviseur in te huren en we ondersteunen projecten met jonge boeren’, zo somt hij op. ‘Daarnaast moeten programma’s zoals het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland en het Agroforestry Netwerk Gelderland bij gaan dragen aan de verbreding van het verdienvermogen van de Gelderse boeren. En verder hebben we het biodiversiteitsprogramma herijkt en hebben we ook beleid gemaakt voor bomen en bossen. Zo willen we in 2030 een 1 miljoen extra bomen hebben geplant.’

'Er zijn heel veel positieve initiatieven en het is jammer dat dit niet altijd wordt gezien in Den Haag.'

Impact op boeren en bewoners

Er is door de provincie dus flink aan de weg getimmerd, maar welke impact heeft het beleid op boeren en bewoners?  ‘Ik hoor veel mensen echt positief over de inzet van de provincie op zowel landbouw en natuur als op het gebied van leefbaarheid, zoals met de dorpendeals. Bewoners ervaren daar direct de impact van’, reageert Peter direct. ‘Zo experimenteren we met een landschapsfonds waarmee we agrariërs langjarige inkomenszekerheid proberen te bieden voor het beheer van landschapselementen. We hebben hier in de Ooijpolder al experimenten mee gedaan. Verder doen we als provincie ook actief mee aan het Markemodel in de Achterhoek, waarbij gewerkt wordt met een integrale set van kwaliteitsdoelen en beloningen. Er zijn heel veel positieve initiatieven en het is jammer dat dit niet altijd wordt gezien in Den Haag’, constateert hij met enige frustratie. Naast het blijven benoemen van de positieve voorbeelden, is Peter zich ook bewust van de negatieve impact die wordt ervaren door inwoners en boeren. ‘Ze zien soms een overheid die worstelt met bijvoorbeeld droogte en waterbeheer. Voor de problemen die er zijn loop ik ook niet weg’, klinkt het vastberaden.

Oproep om te gaan stemmen

Tot slot roept hij iedereen op om te gaan stemmen. ‘15 maart 2023 gaat over de route die Gelderland gaat lopen en hoe wij het met elkaar gaan doen. Wij moeten zelf aan het roer willen blijven staan. Dat is het ook het beleid geweest van de afgelopen vier jaar!’