Innovatief waterbeheerproject in Markelosebroek

11 oktober 2021

De afgelopen drie jaren hebben waterschap Rijn en IJssel, de gemeente Hof van Twente en acht melkveehouders uit Markelo intensief samengewerkt op het gebied van water- en bodembeheer. Het project streeft naar klimaatrobuustheid van de omgeving.

Deelnemer Rudi Addink kijkt tevreden terug op het project. ‘We hebben in 2018 met behulp van dit project op zo’n 25 hectare land onderwaterdrainage aangelegd en stuwen geplaatst, zodat we zelf meer de controle hebben over het water in de bodem. In de droge zomers hebben we nog geprofiteerd van deze investering omdat we het water beter konden vasthouden en zelfs afgelopen natte zomer ook omdat we sneller het water konden afvoeren zodat we sneller het land weer op konden.’

Volgens Rudi is het geen wondermiddel maar wel een goed hulpmiddel om klimaatrobuust te worden. ‘De maatregelen worden steeds scherper en de natuur is grilliger. Vroeger ging het er vooral om dat het water zo snel mogelijk verdween en nu willen we het water vooral vasthouden. Het is geen wondermiddel want het kan niet op elk perceel worden toegepast, dat ligt aan de hoogte van het land en het slootwaterpeil. Maar de maatregelen, die we hebben genomen, zijn een goede aanvulling. Wij hebben bijvoorbeeld nooit een regeninstallatie gehad, dat veel arbeidsintensiever is en dat gaan we nu ook niet aanschaffen. Omdat het water bij de wortels komt, is het ook effectiever.’

Hendry van Ittersum is vanuit Stimuland betrokken bij dit project en ziet het voordeel van kennisdeling. ‘Met dit project hebben we denk ik bewustwording op het gebied van water en waterbeheer gecreëerd. Er is veel gemeten in de bodem en sloten. Deze informatie is onderling uitgewisseld en besproken zowel door boeren onderling alsook met het waterschap. Er vindt nu veel meer gezamenlijke afstemming plaats en er wordt aan meer knoppen gedraaid om tot een zo optimaal mogelijk waterbeheer te komen.’

Op 20 oktober wordt het project opgeleverd en gepresenteerd door middel van het delen van kennis en rondleidingen langs de investeringen. U bent van harte welkom! Voor meer informatie over dit onderwerp of aanmelding kunt u contact opnemen met Hendry van Ittersum via de mail: hvanittersum@stimuland.nl of telefonisch M: 06 – 57 05 98 30

Het POP3-project Gezamenlijk waterbeheer Markelosebroek is een samenwerking tussen meerdere partijen: acht agrarische bedrijven in Markelosebroek en organisaties zoals Stimuland, waterschap Rijn en IJssel, provincie Overijssel, gemeente Hof van Twente en Aequator.

Dit project worden mede gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). De financiering van POP3 komt deels uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).