Inloopbijeenkomsten kavelruil Markvelde

14 oktober 2020

Kavelruil Markvelde en omgeving is een vrijwillig kavelruilproces. Dat betekent dat  het succes afhangt van de mate waarin de betrokkenen elkaar weten te vinden in een gedeeld belang. Wilt u weten of vrijwillige kavelruil voor u een optie is? Kom dan (op afspraak) dinsdag 20 of vrijdag 23 oktober 2020 langs op één van de inloopbijeenkomsten.

Iedere grondeigenaar heeft eigen ideeën en wensen bij een ideale kavelruil voor zijn/haar bedrijf. Tijdens deze inloopdagen kunnen grondeigenaren in een persoonlijk gesprek met een bestuurslid van de kavelruilcommissie en kavelruilcoördinator Henk Haarhuis hun wensen uiten ten aanzien van de verkaveling. Ook is er gelegenheid om op kaarten ruilmogelijkheden aan te geven.

De rol van Henk Haarhuis van Stimuland is partijen bij elkaar te brengen. ‘In het gebied liggen voldoende kansen’, aldus Haarhuis. ‘Het financiële voordeel van vrijwillig kavelruilen spreekt boekdelen: € 200,- tot € 400,- per geruilde hectare per jaar. Daar kan iedereen van profiteren. Bij het bespreken van de wensen moet de geïnteresseerde zich wel bewust zijn dat deze kavelruil vrijwillig is. Een ruilplan kan pas doorgaan als alle betrokkenen akkoord gaan met het voorstel.’

Doel
Het doel van het project is de verkaveling voor de agrariërs in het gebied te verbeteren. De ondernemers kunnen efficiënter werken als hun grond aaneengesloten en dichtbij de boerderij ligt. Dat levert ook meer mogelijkheden voor het weiden van vee. Ook de omgeving profiteert, onder meer doordat de hoeveelheid landbouwverkeer wordt beperkt. Naast de landbouwkundige doelen worden binnen het ruilproces ook doelen op gebied van natuur en waterbeheer meegenomen.

POP3
Het kavelruilproject wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). De financiering van POP3 komt deels uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (ELFPO).

Op afspraak
De inloopbijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 20 oktober en vrijdag 23 oktober van 9.30 uur tot 16.00 uur. De gesprekken vinden uitsluitend plaats op afspraak. Hierbij nemen wij alle coronamaatregelen van het kabinet in acht.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Willemien Hamhuis van Stimuland, via info@stimuland.nl of 06 – 83 52 14 66.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.