Inkomstendaling agrarisch ondernemers Vechtdal door coronamaatregelen

19 juni 2020

In opdracht van de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen is door MarketingOost en Stichting Stimuland, in samenwerking met het Ondernemershuis voor het Vechtdal, de impact van corona op de agrarische sector in het Vechtdal onderzocht. De helft van de agrarische ondernemers in het Vechtdal heeft gemiddeld 28,5% minder omzet sinds de landelijke maatregelen tegen coronaverspreiding gelden. Maar liefst 1709 agrarische ondernemers, evenredig verdeeld over de drie gemeenten, zijn hierover bevraagd. Vijftien procent van de ondernemers heeft de vragenlijst ingevuld. De resultaten geven een goed beeld van de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sector en bieden handvatten voor het bieden van hulp en ondersteuning aan de getroffen ondernemers.

In gesprek met de ondernemers
Wethouder Bart Jaspers Faijer van de gemeente Ommen benadrukt, ook namens de wethouders Alwin te Rietstap van Hardenberg en André Schuurman van Dalfsen, het belang van het onderzoek: “Wij hechten er veel waarde aan om juist mét de sector te praten en niet óver de sector. Door via dit onderzoek te praten met, en te luisteren naar de agrarische ondernemers, hebben we ze de kans gegeven om zich te laten horen. Hierdoor hebben we een beter beeld gekregen van wat er speelt en leeft bij de agrarische sector in het Vechtdal. De uitkomsten van het onderzoek zullen we met de sector bespreken voor een concreet resultaat.”

Impact op korte en lange termijn
Van de agrarische ondernemers in het Vechtdal ziet de helft zijn omzet, vanwege de coronacrisis, dalen met gemiddeld 28,5%. Bedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van afzet naar horeca en export, worden extra hard getroffen, zo blijkt uit het onderzoek. Op de lange termijn verwachten veel ondernemers dat de opbrengsten van hun producten (verder) gaan dalen. Bedrijven met nevenactiviteiten zijn bezorgd over hoe ze hun activiteiten moeten vormgeving in de 1,5-metersamenleving. Door de verminderde opbrengst worden grote investeringen gericht op verduurzaming uitgesteld (bijvoorbeeld aanschaf van zonnepanelen, investeringen in dierenwelzijn en saneren van asbestdaken). Bijna 80% van de agrarische ondernemers maakt zich grote zorgen over tegenstrijdige maatregelen/regelgeving en de stikstofcrisis.

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbeveling van Stimuland richting de gemeenten is dat bij het opstellen van nieuw beleid op het gebied van duurzaamheid voor de agrarische sector, rekening wordt gehouden met de beperkte investeringsruimte nu de omzet zo sterk daalt. Stimuland adviseert op de korte termijn actief te kijken naar de mogelijkheden om (tijdelijk) gemeentelijke heffingen te verlagen, uitstel van betaling te verlenen of een grotere spreiding in de betaling van de lokale heffingen mogelijk te maken.

Agrarische ondernemers in het Vechtdal staan niet alleen. Wethouder Bart Jaspers Faijer van de gemeente Ommen: ”Als gemeenten in het Vechtdal wilden we weten hoe onze agrarische ondernemers er voor staan. Dit onderzoek heeft een duidelijk beeld opgeleverd. We gaan graag in gesprek met de sector over hoe we ondernemers kunnen helpen te herstellen van deze crisis. Overigens kunnen agrarische ondernemers ook nu al bij ons terecht. In de gemeenten zijn erfcoaches actief. Maar ook het Ondernemershuis voor het Vechtdal of het platform Boer & Toekomst helpen graag bij vragen over bijvoorbeeld de 1,5-meter richtlijnen of het aanvragen van hulp bij bijvoorbeeld sociale (gezins)problemen. Je hoeft dit echt niet alleen te doen.”

De resultaten van het onderzoek worden later deze maand door gemeenten ook aan provincie Overijssel aangeboden.