Informatiesessies ‘Beter Bodembeheer’

29 april 2022

Bijeenkomsten voor DPA-groepen om kennis te delen over bodembeheer.

De PPS (PubliekPrivate Samenwerking) Beter Bodembeheer doet al jaren onderzoek naar bodembeheer, zodat dit naast een betere opbrengst ook bijdraagt aan maatschappelijke vraagstukken rondom water, klimaat en biodiversiteit.

Janjo de Haan, coördinator van deze PPS Beter Bodembeheer, biedt de DPA-groepen aan om tot en met circa juni kosteloos een aantal bijeenkomsten te organiseren. Een mooie manier om onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen! Bij voorkeur wordt één sessie per akkerbouwregio georganiseerd, een aantal groepen kunnen dit dan samen volgen. ‘Tijdens deze sessies wordt met de onderzoekers in gesprek gegaan over de resultaten van dit onderzoek. Ook willen wij graag van de akkerbouwers horen waarover nog vragen zijn voor kennisontwikkeling en – verspreiding’, ligt De Haan toe.


Gebruik maken van dit aanbod?

Deze oproep is eerder ook via de DPA-begeleiders gedeeld. Een aantal groepen heeft zich al gemeld, maar er is nog ruimte. Als jullie groep hier gebruik van wil maken, geef dit dan aan bij jullie begeleider of bij kenniscoördinator Linda Baarslag (lbaarslag@stimuland.nl). Geef daarbij aan naar welke bodemonderwerpen de belangstelling uitgaat, bijvoorbeeld: grondbewerking, bodembiologie, organische stof, groenbemesters, bemesting, vruchtwisseling, verdichting, bodemweerbaarheid, meten van bodemkwaliteit, integraal advies etc..

Voor meer informatie over de PPS Beter Bodembeheer zie: