Inclusieve gemeenten in Oost-Nederland: samen aan de slag!

18 juni 2019

Ter afronding van de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan Saxion voerde Maaike Spanjer in de eerste helft van dit jaar in opdracht van Stimuland haar afstudeeropdracht uit. Zij deed in Oost-Nederland onderzoek naar de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. De Nederlandse ratificatie van het VN-verdrag Handicap vormde voor Stimuland de aanleiding voor deze afstudeeropdracht. Dit verdrag legt de fundamentele vrijheden van personen met een beperking vast en heeft als doel dat mensen met een beperking volwaardig deel kunnen nemen in de samenleving.

 

Mensen met een beperking ervaren zowel fysieke als mentale drempels bij het deelnemen in de samenleving. Een recent voorbeeld hiervan is de aanslag in Utrecht, begin maart. Voor een grote groep inwoners was de communicatie hierover niet te volgen, bij voorbeeld omdat er in de berichtgeving geen gebarentolk werd ingezet.

 

Lokale inclusie agenda

Met de Nederlandse ratificatie van het VN-verdrag Handicap is een stap gezet om dit soort drempels te verminderen. Gemeenten zijn namelijk wettelijk verplicht om een integraal plan op te stellen waarmee geleidelijk aan uitvoering wordt gegeven aan het VN-verdrag Handicap. Dit integrale plan wordt vaak een lokale inclusie agenda genoemd. Belangrijk is dat de doelgroep hier direct bij betrokken wordt: ‘niets over ons, zonder ons’. Stimuland vindt het van groot belang dat ook mensen met een beperking mee kunnen doen, zodat de samenleving leuker, diverser en beter wordt. Reden om Maaike te vragen dit onderwerp tijdens haar afstudeeropdracht te onderzoeken.

 

Inclusie in Oost-Nederland

Ed Wezenberg, projectleider bij Stimuland en nauw betrokken bij de afstudeeropdracht van Maaike, vertelt. “In opdracht van Stimuland onderzocht Maaike hoe negen gemeenten in Overijssel en Gelderland het VN-verdrag Handicap uitvoeren. Dit deed ze door veel gesprekken te voeren met ervaringsdeskundigen en door interviews af te nemen bij de doelgroep en gemeenten. Haar onderzoek maakte duidelijk dat de geselecteerde gemeenten op verschillende manieren uitvoering geven aan het VN-verdrag. Een aantal gemeenten werkt met de integrale beleidsnota voor het sociaal domein, andere gemeenten voeren een lokale inclusie agenda uit of zijn bezig met het opstellen hiervan.”

 

De resultaten in een notendop

Het is voor veel gemeenten lastig om de doelgroep goed te betrekken bij de lokale inclusie agenda. Ook bewustwording, zowel bij de gemeentelijke organisatie als in de samenleving, speelt een belangrijke rol, zo blijkt uit het onderzoek van Maaike. Ook is het duidelijk dat gemeenten die samen met de doelgroep een lokale inclusie agenda uitvoeren, met kleine stappen de drempels voor mensen met een beperking kunnen verminderen. “Samen met gemeenten maken wij graag werk van inclusie, want bij een vitaal platteland hoort dat iedereen mee kan doen”, aldus Ed.

 

Leren van elkaar

Op basis van de opgedane inzichten tijdens het onderzoek krijgen gemeenten het advies om samen met de doelgroep de focus te leggen op een aantal activiteiten en niet te ambitieus te beginnen. Vind als gemeente vooral niet zelf het wiel uit, maar kijk welke acties effectief werken in andere gemeenten. Ed: “En daar neemt Stimuland met veel plezier een brugfunctie bij in, wij zijn per slot van rekening opgericht om te verbinden!”

 

Vragen?

Heb je vragen over Maaike’s afstudeeropdracht of wil je met jouw gemeente ook aan de slag met het VN-verdrag Handicap? Neem contact op met Ed Wezenberg, projectleider bij Stimuland via 06 – 13 48 85 91 of ewezenberg@stimuland.nl.