‘Ik hoop dat er meer kennis komt bij de gemeente’

28 juli 2020

‘Ik vind het een goed initiatief van de gemeente Steenwijkerland om met agrarische ondernemers in gesprek te gaan. Met elkaar in gesprek gaan, zodat een overheid weet wat er speelt, dat is wat er in Den Haag misgaat, denk ik.’

Marco Schrotenboer heeft samen met zijn vrouw Bianca en hun twee kinderen Stijn en Lisa een kalkoenhouderij in Steenwijkerwold. Het grootschalige onderzoek van de gemeente Steenwijkerland onder alle boeren, spreekt hem aan.

‘Ik hoop dat er meer kennis komt bij de gemeente én dat de kennis in de toekomst ook geborgd is bij de gemeente. Boeren zijn relatief een kleine groep maar bepalen een groot deel van de ruimte. En al die bedrijven zijn heel verschillende ondernemingen, elk met hun eigen problemen en ideeën. In het verleden merkte ik dat het voor de gemeente lastig is om besluiten te nemen over onderwerpen, die boeren aangaan. Ze konden niet inschatten welke effecten het zou veroorzaken. Als oplossing worden dan externe partijen ingehuurd. Misschien dat het deels opgelost wordt door de gesprekken en dit onderzoek. En het zou mooi zijn als er meer snelheid komt in de besluitvorming.’

Maar hij wil zijn gemeente niet negatief wegzetten: ‘ik ken gemeentes waar het beleid veel tegenstrijdiger is voor boeren. De gemeente Steenwijkerland denkt meer mee, dat blijkt ook uit dit initiatief.’

Met twee Natura 2000 gebieden en veel landbouwgrond in het gebied, komen ook de soms tegengestelde belangen van natuurorganisaties en boeren aan bod.

‘Ik woonde eerst op drie kilometer van een Natura 2000 gebied maar inmiddels is dat 1,2 kilometer. Zodra je als agrarisch ondernemer in de bufferzone of aan de grens van zo’n gebied woont dan gelden er ineens heel andere regels. Dat maakt dat boeren in de omgeving daar kritisch op zijn en zich ook zorgen maken. Want het toekomstperspectief van je bedrijf verandert. Er komen zoveel beperkingen naarmate je dichter bij een Natura 2000 gebied woont en werkt dat het gevolg is dat de waarde van je bedrijf daalt en dat is wel je pensioen als boer. Het zijn belangrijke gebieden voor de natuur maar al die regels maken het boeren niet makkelijk en daar moeten we samen uitkomen. De rol van de gemeente is lastig want vanuit Den Haag wordt er beleid gemaakt. Met dit onderzoek kan elke boer in Steenwijkerland in ieder geval aangeven wat er op zijn of haar bedrijf speelt.’

Wilt u ook in gesprek met de gemeente Steenwijkerland en uw stem als agrarisch ondernemer laten horen? Neem dan contact op met info@stimuland.nl of 06 13 48 85 79.