Hulp voor initiatieven tijdens instuif en spreekuur in ’t Lossers Hoes

24 februari 2020

Heb je een plan om jouw buurt mooier, beter of levendiger te maken en wil je ondersteuning of advies? Kom langs tijdens de instuif en het spreekuur van de 4D-makelaar Noordoost-Twente van Stimuland, de provincie Overijssel en Fundament (de Losserse welzijnsinstelling) op donderdag 5 maart 2020 van 09.00 tot 17.00 uur in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser. Aanmelden kan via info@stimuland.nl.

Instuif voor initiatieven
Loop zonder afspraak binnen bij de instuif. Dit kan tussen 9.00 en 11.00 en tussen 15.00 en 17.00 uur.
Tijdens deze tijdblokken schuiven ook vertegenwoordigers van lokale welzijnsinstellingen aan. Ook mooi om je lokale netwerk uit te breiden of de contacten te verstevigen.

Spreekuur ‘oude stijl’
Wanneer je een concrete vraag hebt kun je een afspraak maken voor het spreekuur (van 11.00 tot 15.00 uur). 4D-makelaar Juliette Huis in het Veld helpt je samen met het team Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel graag op weg. Aanmelden voor het 4D-spreekuur kan door jouw vraag te sturen / je aan te melden via info@stimuland.nl. We spreken dan gezamenlijk een tijdstip af op donderdag 5 maart in Losser.

 

Klaar voor een volgende stap
Sinds de start heeft 4D-makelaar Juliëtte Huis in het Veld veel initiatiefnemers gesproken en verder geholpen. “Of het nu gaat om een initiatief dat nog in de kinderschoenen staat of  dat klaar is voor een volgende stap. Iedereen met een plan voor de verbetering van zijn of haar leefomgeving kan een beroep op mij doen. Ik heb toegang tot een groot netwerk bestaande uit professionals, andere initiatiefnemers, LEADER-coördinatoren, ambtenaren en collega 4D-makelaars.”


Durven, delen, denken en doen
De 4D-makelaars zijn onderdeel van de 4D-aanpak die Stimuland voor de provincie Overijssel ontwikkelde. 4D staat hierbij voor durven, delen, denken en doen. Met deze aanpak kunnen maatschappelijke initiatieven tot bloei komen en is er bovendien meer geld beschikbaar voor de initiatieven zelf. In het uitvoeren van de aanpak werken de 4D-makelaars nauw samen met partners op het gebied van onder andere zorg & welzijn, natuur, sport en cultuur. Meer informatie over de 4D-aanpak en de contactgegevens van de 4D-makelaars is te vinden op www.stimuland.nl/4D.