Hout uit landschap slimmer gebruiken

10 december 2019

Harry Roetert van Stimuland heeft samen met andere partijen van het BEON (Bioenergiecluster Oost Nederland) een actieplan geschreven voor slimmer landschapsbeheer. Want bij goed beheer kan er meer biomassa nuttig ingezet worden. ‘Er is veel groen nu in het bezit van particulieren of boeren waarvoor het onderhoud nu niet of nauwelijks rendabel is. Dat is voor de natuur niet goed en niet voor een mooi landschap. Als je deze houtwallen goed gaat onderhouden dan levert dat meer hout op, een mooier landschap en meer biodiversiteit’.

Frans Feil, coördinator van het BEON vult aan: ‘Het hout dat vrijkomt is geschikt voor allerlei producten. In het rapport worden vele goede voorbeelden daarvan beschreven. Wat overblijft, kan gebruikt worden in lokale ketels en zo bijdragen aan de verduurzaming van de lokale warmtevoorziening. Het is belangrijk dat wàt we aan biomassa gebruiken, zoveel mogelijk uit eigen omgeving komt’.

‘We moeten toe naar nieuwe verdienmodellen, waarin het versterken van de biodiversiteit en CO2-opslag in hout beter beloond worden. Bij het vestigen van nieuwe grote bedrijven zou je bijvoorbeeld een bijdrage aan een landschapsfonds verplicht kunnen stellen’, vindt Roetert.

De overheid kan ook een belangrijke rol spelen bij aanbestedingen van landschapsonderhoud. Kwaliteit en een goede manier van werken moet beter beloond worden. Roetert pleit ook voor veel meer hoogwaardig gebruik van hout. ‘Als je van een boom eerst meubels of weidepalen maakt, blijft de CO2 langer vastgelegd. Een houten meubelstuk gaat jaren mee. Daarmee draagt het plan ook bij aan lokale klimaatdoelstellingen’. ‘Niet voor niets dat in het Klimaatakkoord ook gestreefd wordt naar meer aanplant en slimmer gebruik van hout’, benadrukt Frans Feil.

Roetert hoopt dat de acties de komende jaren uitgevoerd gaan worden. Het plan klimaatslim bos- en landschapsbeheer is in opdracht van het Bio-energiecluster Oost-Nederland opgesteld door experts van Landschap Overijssel, Probos, Borgman Beheer, BTG en Stimuland.

Stimuland trad op als penvoerder. Het plan is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het programma Nieuwe Energie Overijssel van de provincie Overijssel. Wilt u weten wat Stimuland voor u kan betekenen op het gebied van energietransitie en/of klimaatadaptatie, neem dan contact op met Harry Roetert via hroetert@stimuland.nl of 06 – 13 48 91 10.