Grootschalig onderzoek onder agrariërs in De Wolden en Westerveld

24 mrt 2022

De landbouw in Nederland en in Zuidwest-Drenthe staat voor een grote opgave. De energietransitie, stikstofproblematiek, klimaatopgave en aandacht voor biodiversiteit en landschap hebben gevolgen voor de toekomst van agrarische bedrijven. Daarom hebben de gemeenten Westerveld en De Wolden in het najaar van 2021 een onderzoek uitgevoerd onder de agrarische ondernemers. Het doel van dit onderzoek was te horen wat agrarisch ondernemers bezighoudt, wat zij nodig hebben voor een gezonde toekomst en welke rol zij daarin zien voor de gemeenten.

Bekijk hier de video over het onderzoek.

Toekomst

De toekomst van de agrarische bedrijven wordt volgens de ondernemers zowel bepaald door markt- en prijsontwikkelingen als door wet- en regelgeving. Maar ook het imago van de landbouw is een belangrijke factor. Wat boeren nodig hebben is duidelijkheid in wet- en regelgeving. Een heldere koers is de basis voor verantwoorde investeringen en biedt handelingsperspectief voor de langere termijn.

 

Rol gemeente

De ondernemers vinden de dialoog met de gemeente van groot belang. Uit het onderzoek blijkt dat zij zich afvragen waar hun sector staat ten opzichte van bijvoorbeeld recreatie en toerisme. Ze zien ook een rol voor de gemeenten in het ruimtelijk beleid en bij het vertellen van het echte verhaal over het boerenbestaan. Ook willen zij graag meer waardering voor de bijdrage die agrariërs leveren aan het landschap. In het rapport staan verschillende aanbevelingen aan de gemeenten over deze thema’s.

 

Westerveld

Voor Westerveld is duidelijk naar voren gekomen dat de agrarische sector behoefte heeft aan structurele aandacht van de gemeente. Wethouder de Haas van gemeente Westerveld: “Het is voor ons waardevol om te weten dat onze Westerveldse agrarische sector behoefte heeft aan toewijding van gemeente Westerveld. Als gemeente onderschrijven wij dit belang, om dit goed te kunnen doen blijft de gemeente graag in gesprek met onze agrarische ondernemers”

 

De Wolden

In De Wolden staat de hoe-vraag centraal. “We willen geen aanvullende regelgeving maken en we gaan ondernemers ook niet vertellen hoe ze hun bedrijf moeten inrichten. We willen juist goede initiatieven stimuleren, innovatieprojecten subsidiëren en ruimte bieden in beleid en regelgeving”, aldus wethouder Gerrie Hempen. De onderzoeksresultaten helpen bij het instellen van een Transitiefonds Toekomstgerichte landbouw, waarvoor € 300.000 is gereserveerd van 2022 tot en met 2025. Daarnaast levert het onderzoek waardevolle informatie voor de actualisatie van het Economisch Actieplan De Wolden.

Stichting Stimuland heeft in opdracht van beide gemeenten het onderzoek uitgevoerd, door middel van een vragenlijst voor alle agrarische ondernemers in beide gemeenten. Aanvullend zijn verdiepende keukentafelgesprekken gevoerd. De antwoorden zijn verwerkt in een rapportage.