Gratis ondersteuning vrijwillige besturen in Overijssel

11 januari 2024

Plaatselijk belangen, dorpsraden, verenigingen en andere bewonersinitiatieven zijn heel belangrijk voor het vitaal en leefbaar houden van het platteland. Tegelijkertijd komt er veel op de vrijwillige besturen van deze organisaties af doordat de samenleving snel verandert. Om hen te ondersteunen en handvatten te bieden waarmee ze hun rol goed kun blijven vervullen, hebben wij de methodiek Rol & Positie ontwikkeld. Dankzij de provincie Overijssel kunnen wij hiermee in de komende twee jaar, in totaal 30 vrijwillige besturen kosteloos ondersteunen.

Lokale samenleving wordt steeds belangrijker

In zowel de nieuwe Omgevingsvisie als het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) wordt de lokale samenleving steeds meer centraal gezet. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat bewoners steeds meer aan zet zijn voor het in stand houden van een vitaal dorp, wijk of vereniging. Daardoor kunnen leden van de besturen overvraagd worden, zowel vanuit de directe samenleving als daarbuiten, en kan het gevoel ontstaan structureel te kort te schieten.

 

Opnieuw je rol en positie bepalen

Sommige vrijwillige besturen hebben al zo lang dezelfde samenstelling dat ze makkelijk vervallen in verouderde patronen. Andere vrijwillige besturen hebben juist te maken gehad met zoveel wisselingen dat niet voor iedereen meer duidelijk is wie de organisatie nou echt is en waar ze voor staan. Of er zijn door de jaren heen zoveel neventaken bijgekomen dat het goed is om eens te kijken of nog steeds de goede dingen worden gedaan. Waar ben je precies wel van en waar juist niet?

 

Samen aan de slag

De methodiek Rol & Positie helpt om duidelijke keuzes te maken en besturen worden daarbij in twee avonden van een uur door Stimulanders begeleid. Jullie krijgen weer inzicht in jullie belangrijkste rol en taken, op basis van draagvlak en haalbaarheid, en krijgen handvatten om weerbaarder te worden.

 

Geïnteresseerd?

Wil je als bestuur opnieuw je rol en positie bepalen? Neem dan contact op met Stimulander Joukje Hijlkema via 06-82 16 14 93 of jhijlkema@stimuland.nl. Zij nemen contact met je op en informeren je verder.

Download hier de flyer van Rol & Positie in Overijssel!