‘Gebiedsgericht werken is de oplossing voor het platteland’

25 augustus 2020

Komende zes maanden versterkt Jan ten Tije het team van Stimuland als senior projectmanager landbouw, energie en klimaat. Jan is opgegroeid op het platteland van Overijssel en was als jongen nauw betrokken bij alles wat leeft, groeit en bloeit in het landelijk gebied.

Jan pioniert en werkt graag op het kruispunt van mens, omgeving, overheid en markt.  Hij is op zoek naar manieren om mensen mee te nemen in een integrale duurzame gebiedsontwikkeling, waarin veel ruimte is voor kleinschaligheid.

Na de studies milieutechnologie en milieuwetenschappen werkte hij bij gemeentes en provincies in uiteenlopende functies. Begin 2020 heeft Jan de overstap gemaakt naar Het Oversticht, een van de samenwerkingspartners van Stimuland, die zich inzet voor een goede omgevingskwaliteit. Jan speelt een verbindende rol en levert een bijdrage aan de versterking van de samenwerking tussen Stimuland en Het Oversticht.

In zijn vrije tijd is hij een echt buitenmens. Werken op het land of in de natuur voor teelt van voedselgewassen en landschapsonderhoud. Hij was als initiatiefnemer en bestuurder betrokken bij een lokale landschapsstichting en een agrarische natuurvereniging. Tegenwoordig doet hij dat bij een lokale coöperatie die zich bezighoudt met onder meer kleinschalige teelt van granen en natuur- en landschapsbeheer. Jan is ervan overtuigd dat lokale gemeenschappen een cruciale rol spelen bij het oplossen van de plattelandspuzzel.

Een toekomstbestendig en veerkrachtig platteland is wat hij voor ogen heeft en voor Stimuland zet Jan dan ook graag zijn ervaring in.