‘Erfgrens stopt niet bij gemeentegrens’

19 oktober 2020

Stimuland voert een grootschalig onderzoek uit onder boeren in opdracht van de gemeente Steenwijkerland. Projectleider Mirjam Arends heeft inmiddels tientallen agrariërs gesproken. Zij vindt het opvallend dat boeren vaak aangeven in een lastige positie te verkeren.

‘Steenwijkerland is een complexe gemeente waar grote natuurgebieden zoals de Wieden en Weerribben belangrijk zijn, toerisme een behoorlijke rol speelt én de agrarische sector is ook groot. Dat zijn drie sectoren: natuur, recreatie en landbouw, die niet meteen dezelfde belangen hebben. Soms schuurt dat.’

Steenwijkerland is daarnaast een gebied dat tegen twee, op sommige plekken zelfs drie, provincies aan ligt. ‘De erfgrens van een bedrijf stopt niet altijd bij de gemeente- of provinciegrens. Dat maakt situaties soms behoorlijk complex voor de eigenaren van het agrarisch bedrijf.’

Met een grootschalig onderzoek wil de gemeente Steenwijkerland in beeld krijgen wat er onder de landbouwers in het gebied leeft, welke vragen er zijn en wat er nodig is voor een gedragen plattelandsbeleid. Het onderzoek bestaat uit een enquête en zogenaamde keukentafelgesprekken, de laatste vinden online plaats of fysiek met inachtneming van de maatregelen.

Inmiddels is een deel van de gesprekken met tachtig agrariërs al gevoerd. Maar als het aan Mirjam Arends ligt, spreekt ze op korte termijn nog meer boeren in Steenwijkerland: ‘om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de sector in Steenwijkerland willen we natuurlijk zoveel mogelijk agrariërs spreken. Want alleen dan kan er ook passend beleid door de gemeente gemaakt worden.’

Bent u agrariër in Steenwijkerland en wilt u ook uw mening laten horen? Geef u dan op voor een keukentafelgesprek via: info@stimuland.nl of 0529 47 81 80.