Energietransitie: Samen ruimte maken voor nieuwe energie

05 september 2023

De energietransitie is een complex proces dat draait om de overgang van traditionele, fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en aardgas naar duurzamere en schone energiebronnen zoals zon, wind of biomassa. Duurzaam opgewekte energie is onmisbaar voor het aanpakken van klimaatverandering, maar het opwekken en de opslag ervan vraagt om veel ruimte. Het platteland heeft die ruimte en biedt daarmee kansen aan onder andere de agrarische ondernemers die beschikken over biomassa, gebouwen en voorzieningen. Daarom staat het platteland stevig op de kaart voor het opwekken van duurzame energie.

Belangrijk thema voor het platteland

Maar het platteland is ook een gebied waar mensen leven. Mensen met verschillende belangen, achtergronden, kennisniveaus, drijfveren en ambities. Voor hen kan een verandering in de ruimtelijke omgeving, door bijvoorbeeld het realiseren van duurzame energie op land, veel impact hebben. Daarom is het van groot belang dat overheden, bedrijven en inwoners samenwerken en dat er een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen alle opgaven en belangen. ‘We zetten ons binnen Stimuland in voor een vitaal en leefbaar platteland, waar mensen gezond en gelukkig met elkaar samenleven en waar er sprake is van een eerlijke en vitale economie (brede welvaart). De energietransitie is hierop van invloed en daarom is het voor ons een belangrijk thema’, legt Hendry van Ittersum uit die binnen Stimuland thematrekker Energietransitie is.

Dat doen we op een manier die past bij ons Stimuland-DNA. Dus van onderop, samen met betrokken inwoners en (agrarische) ondernemers, in gebieden écht aan de slag gaan.

Wat doen we vanuit Stimuland

‘Wij verkennen en onderzoeken wat praktisch haalbare mogelijkheden zijn voor het opwekken van duurzame energie en zien onder andere kansen voor een grotere betrokkenheid vanuit de landbouw en de rol van agrarische ondernemers. Want ook de agrarische ondernemers staan voor grote energie-opgaven. Dat doen we op een manier die past bij ons Stimuland-DNA. Dus van onderop, samen met betrokken inwoners en (agrarische) ondernemers, in gebieden écht aan de slag gaan.

Met onze kennis en ervaring op dit gebied kunnen we beleidsambities en de uitvoering in de praktijk, dichter bij elkaar brengen’, benadrukt Hendry. ‘Verder krijgen we in de komende maanden
versterking van stagiair Hessel Haasnoot, die Rural Development & Innovation studeert aan de universiteit van Wageningen. Hij zal onderzoek doen naar de energietransitie in Oost-Nederland en naar de kansen en de mogelijke rol die we als Stimuland daarin kunnen spelen.’

Samen komen we verder

De energietransitie is niet ‘ver van ons bed’ en we kunnen wel degelijk iets doen. Door hierin samen op te trekken kunnen we risico’s met elkaar delen en samen toekomstbestendiger worden. Heb je een vraagstuk ten aanzien van de energietransitie of ideeën waarover je graag eens van gedachten zou willen wisselen? Neem dan contact op met Stimulander en thematrekker Hendry van Ittersum via 06-57 05 98 30 of hvanittersum@stimuland.nl.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over de rol van Stimuland bij de energietransitie?

Neem contact op met Stimulander Hendry van Ittersum