‘Dorpen en het buitengebied zijn soms ondergeschikt aan Emmeloord’

15 mrt 2022

Van 14 tot en met 16 maart 2022 gaat Nederland weer naar de stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente beslist over heel veel dingen die ons dagelijks raken. Waar moeten al die nieuwe woningen komen? Blijven het zwembad en de bibliotheek open? Is de ondersteuning voor ouderen wel op peil? Lokale politiek heeft dus veel te vertellen over ons dagelijks leven.

Bij Stichting Stimuland draait alles om de ambities van betrokken agrarische ondernemers en actieve plattelandsbewoners. We gingen daarom in gesprek met plattelandsbewoner en boerendochter Marianne Buijsse-van Tilburg uit Tollebeek in Flevoland over het belang van de gemeenteraadsverkiezingen.

In het dagelijks leven is Buijsse projectleider kwaliteit en veiligheid bij een ouderenzorgorganisatie. Ze is ruim zeven jaar secretaris geweest bij het Dorpsbelang Tollebeek. Daarnaast was ze actief in verschillende commissies zoals Samen Helpen Tollebeek en de Windmolengeldcommissie. Buijsse is een bezige bij want ze is ook jarenlang actief geweest in de participatieraad van de gemeente Noordoostpolder. Ze is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in Luttelgeest. Ze kent de bewoners en het gebied dan ook door en door.

‘De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor mij persoonlijk belangrijk. Je hebt stemrecht en het is belangrijk om hiervan gebruik te maken. De twee thema’s waar ik met name naar kijk, zijn de zorg en de agrarische sector. Dit vanwege mijn werk en achtergrond.  Daarnaast vind ik het belangrijk dat de belangen van de polderbewoners worden gezien en gehoord. Mijn ervaring door onder andere mijn inzet bij het Dorpsbelang is dat de lijnen met de gemeente kort zijn als je de weg weet. Ze zoeken actief contact en komen langs (in het dorp) als het nodig is. Belangrijk is dat dit behouden blijft.’

Buijsse verwacht van de gemeenteraadsleden dat ze de boer op blijven gaan. ‘Ze moeten goed blijven luisteren en oog hebben voor alle inwoners uit de polder. Het voelt soms nog of de dorpen en het buitengebied wat ondergeschikt zijn aan Emmeloord.’ Ze noemt een voorbeeld. ‘In Emmeloord lijkt soms veel te kunnen. In de dorpen gebeurt ook veel met dat verschil dat de bewoners daar enorm veel zelf doen. De zelfredzaamheid is groter.’

Buijsse vindt het belangrijk dat de eigenheid van de polder behouden blijft. ‘Laatst was ik bij een 10-dorpenoverleg waar de Commissaris van de Koning ook aanwezig was. Hij refereerde aan het westen van het land en zei dat steeds meer toonaangevende bedrijven zich in de polder gaan vestigen waarbij de polder dezelfde beweging moet maken zoals het westen. Met als doel het behoud van hoogopgeleiden en een samenleving krijgen zoals in het westen van het land. Maar moet je dat wel willen? Dat we hier wonen is niet zonder reden. Dit gaat misschien ook ten koste van de eigenheid van de polder. Het is een utopie dat je voor iedereen, ook hoger opgeleiden, werk kunt creëren. Ik ben daar zelf het voorbeeld van.’

In het nieuwe coalitieakkoord zou Buijsse graag zien dat de zorg een prominente plek krijgt. ‘De zorg moet het met steeds minder doen. Meer mensen blijven thuis wonen. Bewoners moeten in een dorp kunnen blijven wonen. Samen Helpen Tollebeek is zo’n initiatief waarmee we daaraan proberen bij te dragen. Dit initiatief wordt volledig gedraaid door vrijwilligers. Dat is wat overheden graag zien. Mocht het ooit nodig blijken, dan zou een (financiële) stimulans vanuit de gemeente welkom zijn.’

Het belangrijkste advies wat Buijsse de nieuwe raadsleden nog wil meegeven is dat het belangrijk is om echt uit te gaan van de behoeften en wensen van de inwoners zelf. ‘Toen ik nog in Luttelgeest woonde en actief was in Dorpsbelang Luttelgeest verdween de supermarkt uit het dorp. We wilden een boodschappenservice opzetten maar nadat we een enquête hadden uitgezet, bleek dat ouderen hier geen behoefte aan hadden. Zij hadden immers buren en kinderen die dat voor hen verzorgden. Reden voor dorpsbelang om op basis van deze behoeftepeiling het project te stoppen.’