Digitaal Akkerbouwbedrijf van de Toekomst

04 februari 2022

Telersgroep gezocht voor de ontwikkeling van een digitaal akkerbouwbedrijf.

De Digitale Boerderij van de Toekomst is een project van Wageningen University & Research. Hierin wordt als experiment een ‘digitale tweeling’ ontwikkeld, om de bestaande stikstofkringloop op een akkerbouwbedrijf in kaart te brengen. Het doel van de digitale tweeling is om in beeld te krijgen waar en wanneer het noodzakelijk is om stikstof aan te vullen of verliezen tegen te gaan.

De digitale tweeling is dus een digitale kopie van een stukje werkelijkheid, in dit geval het akkerbouwbedrijf. We verwachten dat akkerbouwers zo sneller kunnen zien waar ze met hun bedrijf staan. Maar ook welke maatregelen zij kunnen nemen die goed aansluiten op hun bedrijfsvoering. Het moet tijdig (‘real-time’) waarschuwingen uit geven zoals; er is nu zoveel stikstof nodig of dit perceel heeft binnen een week water nodig.

Voor deze digitale tweeling wordt een dashboard ontworpen. Daarmee kan de akkerbouwer de actuele situatie zien en veranderingen volgen van beslissingen. Voor de ontwikkeling van dit dashboard  zoeken we een telersgroep die hierin mee wil denken. Daarvoor worden in 2022 1 à 2 workshops georganiseerd.

Elke workshop betstaat uit twee delen. In het eerste deel geven we uitleg over beschikbare modellen die gebruikt kunnen worden op het bedrijf ter ondersteuning van het management en/of de laatste kennis rond actuele problemen die op het bedrijf spelen. Het tweede deel is bedoeld om input te krijgen voor de ontwikkeling van het dashboard. Dan gaan  we in op vragen als: welke informatie heeft u nodig en hoe kan deze informatie het best gepresenteerd worden?

Indien uw ondernemersgroep geïnteresseerd is kunt u contact op nemen met Linda Baarslag |M: 06-82161493 | E: lbaarslag@stimuland.nl.

Met de geïnteresseerde ondernemersgroep worden in overleg een datum en locatie bepaald. Tevens staat er een vergoeding tegenover.