De kracht van verbinden

03 mrt 2020

‘Er liggen grote opdrachten in het buitengebied. De discussie rondom bijvoorbeeld asbestsanering, vrijkomende agrarische gebouwen en leefbaarheid op het platteland speelt al langer. Daar komen opdrachten als versnelde verduurzaming van de landbouw, klimaatmaatregelen en energietransitie bij. Er wordt steeds vaker om meer regie vanuit de overheid gevraagd en tegelijkertijd willen we alles zelf doen. Het is de kunst om in dat spanningsveld te opereren en dat is waar Stimuland goed in is.’

Riek van der Harst is sinds vorig jaar senior projectmanager bij Stichting Stimuland. Na jaren in de directie Food&Agri van de Rabobank te hebben gezeten kan ze nu haar kennis en grote netwerk benutten en tegelijk bijdragen aan een maatschappelijk relevant doel, namelijk de ontwikkeling van een vitaal platteland. Een uitdaging want er speelt heel veel in het buitengebied. Gebiedsgericht werken, de visie van Stimuland, is volgens Riek een goede methode. De kracht zit bij groepen agrariërs en bewoners, die met elkaar iets willen verwezenlijken. Bijvoorbeeld voor de herinrichting van het landelijk gebied.

‘Kavelruil oude stijl kan eigenlijk niet meer. Dat is in de praktijk toch vaak dat iedereen in zijn eigen kleine gebiedje zit en vooral gericht is op het ruilen van grond ten behoeve van het eigen bedrijf. Gebiedsgericht werken betekent aan de slag binnen het gebied en samenwerken. Maar het is ook belangrijk om over gebieden heen te kunnen kijken.‘

‘Dus de taal van de overheid én van de bewoners kunnen spreken en de taken verdelen tussen die twee partijen, dat levert spanning op. Bewoners verwachten iets van de overheid maar geen opgelegde regels en de overheid wil misschien niet alles loslaten. Stimuland is goed in het vertalen van bewoners naar gebiedsprocessen en weer terug naar strategische tafels.’

Stimuland werkt al integraal samen voor het bevorderen van kringlooplandbouw, energietransitie en klimaatadaptatie en blijft op zoek naar kansrijke projecten op deze terreinen om met elkaar en bijdrage te leveren aan de opgaven die er liggen. Wilt u hier meer informatie over? Dan kunt u contact opnemen met Riek van der Harst.  E rvanderharst@stimuland.nl   |  M 06- 13 48 88 78.