Collectief 'Boeren. Natuurlijk!' helpt boeren omschakelen naar natuurlijke landbouw

28 februari 2023

Wereldwijd zorgt de productie van ons dagelijkse voedsel voor 25% van de broeikasgasemissies en 60% van het verlies aan biodiversiteit. Dat zijn cijfers waar we niet omheen kunnen. We zullen ons landbouwsysteem anders moeten organiseren met elkaar. Om dit te realiseren richtte MVO Nederland het collectief Boeren. Natuurlijk! op, waar Stimuland ook onderdeel van uitmaakt. ‘Geen doekje voor het bloeden, maar we willen werken aan een langdurige integrale oplossing’, vertellen Gerard Teuling, sector manager Agrifood van MVO Nederland en Jan ten Tije, senior projectmanager van Stimuland.

Boeren zijn de oplossing

‘We realiseren ons dat dit een heel groot en urgent vraagstuk is. En hoewel het landbouw- en voedselsysteem nu haaks staat op de natuur, is het tegelijkertijd deze sector die de oplossing in handen heeft’, legt Gerard uit. ‘Want als natuurlijke landbouw het nieuwe normaal wordt, dan kunnen we de klimaatverandering remmen en kunnen ecosystemen en de watercyclus herstellen.’ Om dat voor elkaar te krijgen zijn uiteraard de boeren belangrijk. Maar ook alle partijen om de boer heen zullen hun bijdrage moeten leveren, zodat de boeren wel een boterham kunnen blijven verdienen. Daarom bestaat het collectief Boeren. Natuurlijk! uit onder andere financiers, verzekeraars, overheid, toeleveranciers en afzetpartijen. ‘Het is een groep met mooie mensen uit verschillende sectoren die echt met elkaar samen willen werken om meer biodiversiteit in de landbouw te krijgen’, benadrukt Gerard.

Samen natuurlijke landbouw eenvoudig maken

Er zijn ook veel boeren die zien dat de biodiversiteit op hun land vermindert en die hier verandering in willen brengen. ‘Zoals in iedere sector zie je ook hier de koplopers die hun eigen weg vinden en daarnaast de boeren die meer tot de middengroep behoren. Ook zij willen wel anders maar hebben niet de financiële mogelijkheden, of weten soms niet hoe ze moeten beginnen, of hierin verder kunnen komen’, legt Jan uit. Gerard knikt instemmend en haakt erop aan: ‘Daarom zijn we blij dat Stimuland bijdraagt aan dit collectief want Jan en zijn collega’s komen juist bij deze boeren regelmatig op het erf. Ze kennen de discussies en gevoelens en ze hebben een vertrouwensband.

Zo kende Jan een groep boeren die wil bijdragen aan maatschappelijke doelen onder de voorwaarde van een goed verdienmodel voor langere tijd. Van deze groep bracht hij een vraagstuk in rondom de financiering van gronden. Uiteraard bereiden we de sessie met de boeren en het collectief Boeren. Natuurlijk! goed voor. We verdiepen ons in het vraagstuk en bedenken met wie ze het best in gesprek kunnen gaan.’ Jan bevestigt de goede match die gemaakt werd: ‘MVO Nederland zette tijdens de eerste bijeenkomsten de juiste partijen aan tafel en het was mooi om te zien dat er gaandeweg ook bredere onderwerpen aan bod kwamen, zoals langdurige verdienmodellen en het belang van goede communicatie’, klinkt het enthousiast.

'Als natuurlijke landbouw het nieuwe normaal wordt, dan kunnen we de klimaatverandering remmen en kunnen ecosystemen en de watercyclus herstellen.’

De boer als ondernemer beslist

‘Een ander voorbeeld is een boerencollectief dat al jaren werkt aan meer natuurlijke landbouw en vragen heeft rondom de logistiek en afzet van hun producten’, gaat Gerard verder. ‘Eén van de partijen in Boeren. Natuurlijk! is de online supermarkt Crisp. Zij zijn met deze groep boeren een samenwerking aangegaan en nemen producten van hen op in het assortiment. Zo concreet kan de hulp dus zijn’, benadrukt Gerard. Zo worden er door partijen als Stimuland lokale vraagstukken ingebracht van boeren die wel met natuurlijke landbouw aan de slag willen, maar die daarvoor handvatten en hulp nodig hebben.

Door de welwillende partijen in het Boeren. Natuurlijk! netwerk wordt er écht hulp en perspectief geboden. Er worden verschillende scenario’s bedacht en doelen gesteld, maar uiteindelijk is het aan de boer zelf om te beslissen of het voor zijn bedrijf haalbaar en rendabel is. Juist hierin speelt de boer als ondernemer een belangrijke rol. Het is mooi dat we lokale boeren en initiatieven met Boeren. Natuurlijk! kunnen verbinden om zo samen tot een cultuuromslag te komen!’, besluiten Gerard en Jan.