Campagne 'Wij zijn hier'

17 oktober 2023

Een oproep aan politici: benut de kracht van onze gemeenschappen!

‘Wij zijn hier’ is een landelijke campagne voor gemeenschapskracht, die wij samen met veel andere maatschappelijke organisaties steunen. Met ‘Wij zijn hier’ laten we zien hoe belangrijk maatschappelijke initiatieven zijn, voor het oplossen van de problemen in onze samenleving. Al deze initiatieven van buurthuis tot werkplaats en van buurttuin tot eetclub waren er altijd al en blijven bestaan, los van coalitieperiodes en programmatermijnen. Met de campagne willen we politici en beleidsmakers inspireren om de komende jaren eindelijk écht samen aan de slag te gaan met maatschappelijke opgaven.

Terug naar gemeenschapszin en menselijke maat

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen, zoals de transitie naar een fossielvrije en circulaire economie, het verbeteren van ons onderwijssysteem en het overeind houden van onze zorg. Dit vraag om een andere manier van samenleven. Om een nieuwe sociale overeenkomst met meer gelijkwaardige verhoudingen tussen overheden, burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. En met aandacht voor mee kunnen doen in de samenleving, rechtvaardigheid en solidariteit. Daarbij moet duidelijk zijn wat de partijen van elkaar (kunnen) verwachten en wat daarvoor nodig is. Dat betekent ook werken vanuit gemeenschapszin en terugkeer naar de menselijke maat.

De antwoorden voor maatschappelijke vraagstukken liggen in onze gemeenschappen voor het oprapen.

Benut de kracht van gemeenschappen

De kracht van gemeenschappen is van alle tijden. Dorpshuizen, wijkwerkplaatsen, buurtmoestuinen, eetclubs, wandelgroepen en talloze andere plekken en activiteiten waar mensen samen komen waren er altijd al. Gewoon dicht bij de mensen in de buurt. Zij kennen de mensen in hun buurt en weten wat de gemeenschap nodig heeft. De antwoorden voor maatschappelijke vraagstukken liggen in onze gemeenschappen voor het oprapen. Daarom roepen we politici en beleidsmakers op: ‘Zoek deze maatschappelijke initiatieven op, werk met ze samen, geef ze erkenning en deel zeggenschap en middelen’.