Campagne: stop de regeldruk voor vrijwilligersorganisaties

26 mrt 2024

In Nederland zijn 7,5 miljoen mensen actief bij tienduizenden vrijwilligersorganisaties, goede doelen, bewonersinitiatieven, burgercollectieven, fondsen, buurt- en dorpshuizen, verenigingen en stichtingen. Zij zijn van onschatbare waarde omdat ze samen werken aan ontmoeting, sociale netwerken, leefbaarheid, een fijne samenleving, een goede leefomgeving voor mens, dier en natuur. In Nederland én daarbuiten! Maar regeldruk en wantrouwen maken het ze niet makkelijk! Met de campagne ‘Stop de regeldruk voor vrijwilligersorganisaties’ roepen wij, samen met veel andere maatschappelijke organisaties, gemeenten en de Rijksoverheid op om daar iets aan doen.

Na jaren van toenemende regeldruk, waardoor veel besturen en organisaties in de problemen komen, is nú het moment om hier concreet iets aan te doen. Dit is essentieel, want tachtig procent van de verenigingen heeft moeite met het vinden van bestuursleden. Mensen die iets willen organiseren twijfelen aan de noodzaak van talloze wetten en regels, maar ervaren tegelijkertijd angst om fouten te maken. Ze vinden veel regelgeving onbegrijpelijk, ergeren zich aan complexe systemen, moeten om hulp vragen en maken extra kosten. De overvloed aan regels vergt veel tijd en veel instanties zijn moeilijk bereikbaar.

 

Informatie en concrete adviezen voor overheden

Op www.stopregeldruk.nl vinden ministers, wethouders, beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers:

  • Informatie over wat goede doelen, bewonersinitiatieven, verenigingen, burgercollectieven, fondsen, buurt- en dorpshuizen doen en betekenen.
  • Onderzoek over regeldruk en een overzicht met wetten en regels van SIRA Consulting.
  • Concrete acties en adviezen om aan te werken.

Verder geeft deze video een goede eerste indruk van hoe verschillende organisaties de wet- en regelgeving ervaren en welke druk dit veroorzaakt bij vrijwilligers. De video gaat in op vier voorbeelden: het UBO-register, de AVG (privacywetgeving), verantwoording van subsidies en aanbesteden. Daphne (Humanitas), Jaap (Atletiekvereniging U-Track), Lionel (Stichting OCAN) en Tineke (KNV EHBO) laten zien wat dit met hen en anderen doet.

 

Het is tijd om in actie te komen

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en sport en van Justitie en Veiligheid werken aan een programma om regeldruk te verminderen. Maar dit kan alleen slagen als alle betrokken bewindslieden en medewerkers van praktisch alle ministeries inzien dat actie nodig is. In plaats van te zwijgen als de regeldruk te veel is, is het juist nodig om van je te laten horen. Tegelijkertijd is het goed om goede voorbeelden van hoe het ook kan te laten zien. Regeldruk speelt al vele jaren en er zijn veel rapporten over geschreven. Nu is het hoog tijd om er ook iets aan te doen. Kijk voor meer informatie op www.stopregeldruk.nl.