Boeren rondom Natura 2000: ‘het kan wél!’

26 oktober 2021

Landbouwers die een bedrijf hebben rondom of in een Natura 2000-gebied hebben moeite met het toenemende aantal eisen en hoe ze daarmee om kunnen gaan in hun bedrijfsvoering. Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel doet daarom onderzoek naar hoe deze combinatie optimaal kan werken.

‘We zijn bij een aantal goedlopende voorbeelden geweest en ik was onder de indruk,’ vertelt Riek van der Harst van Stimuland, als coördinator van het Living Lab betrokken bij dit onderzoek. Vooral het feit dat boeren zelf collectief besloten hebben om aan de slag te gaan vindt ze positief. ‘Deze ondernemers hebben tegen de provincie gezegd: “we doen het zelf wel!” En ze hebben laten zien, dat ze het kunnen. Op deze manier heb je als agrarisch ondernemers zelf de touwtjes in handen.’

Er zijn drie bezoeken afgelegd waarvan één in Lierderbroek waar boeren zich al inzetten voor weidevogels. Samen met Stichting Weidevogelbeheer overleggen ze wanneer en hoe het beste gemaaid kan worden. Zij dienen als ‘best practices’ voor andere boeren rondom of in een Natura 2000-gebied. ‘Juist die intensieve samenwerking met andere partijen in het gebied, zorgen ervoor dat het werkt,‘ geeft Riek aan. ‘Dat kan bijvoorbeeld ook met bewoners in de omgeving. We hebben ook de boerencollectieven in Vragenderveen ,met haar 65-jarig bestaan de oudste, en Eschmarke bezocht met beiden een groot netwerk en veel vrijwilligers uit de regio. Dat maakt het gebied collectief eigendom en mensen voelen zich verantwoordelijk.’

Voor het onderzoek worden nu een aantal interviews met agrariërs gehouden. Op 10 november 2021 is er afsluitend een werkatelier, waar alles samenkomt. Agrarische ondernemers rondom een Natura 2000-gebied zijn van harte uitgenodigd om mee te praten.  Aanmelden voor dit atelier of wilt u meer informatie over  de ‘best practices’? Neem contact op met Riek van der Harst:  mail E: rvanderharst@stimuland.nl | M:  06 – 13 48 88 76.