‘Boeren is loeren’

29 april 2022

Dirk de Lugt, voormalig akkerbouwer maar ook voorzitter van BO Akkerbouw en van de Raad van Beheer bij Cosun, over de meerwaarde van DPA voor de akkerbouwers en de keten. ‘Gesprekken voeren, naar elkaar luisteren en kennis doorgeven, dat is de kracht van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw en iedere akkerbouwer kan daar gebruik van maken, hoe meer hoe beter.’

Dirk de Lugt is de voorzitter van BO Akkerbouw, voorzitter Raad van Beheer bij COSUN en is jarenlang akkerbouwer geweest op Texel.

‘We hebben op Texel een familiebedrijf dat nu wordt voortgezet door mijn zoon en zijn neef. Het is een gemengd bedrijf met vooral pootgoed, suikerbietenteelt maar we telen ook maïs voor onze rosé kalverhouderij. We hebben nu zo’n 270 hectare en ik heb dat zo’n dertig jaar samen met mijn broer gedaan. ’

‘Ik vind het fijn dat ik in mijn bestuursfuncties weet waar ik het over heb, ik ken de ketens en als er weer een maatregel wordt aangekondigd dan weet ik wat de consequenties zijn voor de boer.’ De Lugt geeft aan dat hij dat veel in zijn bestuursfuncties terug ziet, niet alleen maar akkerbouwers maar wel veel mensen, die een binding hebben met de branche en dat is belangrijk volgens hem.


De toekomst van akkerbouw

‘Ik maak me wel zorgen en tegelijkertijd weet ik ook dat mijn vader dertig jaar geleden ook zorgen had over de toekomst van het bedrijf. Deze jonge generatie boeren krijgen veel voor de kiezen maar ik zie ook dat ze opstaan en zeggen: “geef ons de kans!”  De klimaatverandering zorgt toch wel voor een extra moeilijke overdracht. We mogen op Texel niet beregenen en dat is met veel droogte extra zwaar. Daarnaast zijn er meer korte periodes met een wateroverschot. Hoe speel je daarop in?  Daarom vind ik het Duurzaam Praktijk Netwerk Akkerbouw een handig hulpmiddel want er is veel kennis bij studieclubs en telers maar het is vaak verdeeld en het is goed dat deze kennis nu samenkomt op één punt en verder wordt doorgegeven. Daar kan de sector in de volle breedte van profiteren.’


‘Niet individueel problemen oplossen maar samen’

‘Samen kunnen we profiteren van de kennis en investeringen van de buurman of -vrouw. Vanuit mijn rol als bestuurder heb ik het geluk dat ik veel mensen spreek en zo leerde ik van een boer uit Limburg om op een andere manier naar de bodem te kijken en heb daar de bewerkingen op aangepast. Dat maakte dat onze grond weerbaarder werd tegen langere periode van droogte en soms veel water in een korte tijd. We hoeven niet allemaal individueel uit te vogelen hoe we om moeten gaan met de uitdagingen van deze tijd en niet te vergeten…veel innovaties kosten tijd. We hebben het dan echt over meerdere jaren want resultaat zie je niet altijd terug in de volgende oogst. Dan is het fijn als je hoort van een ander dat het uiteindelijk wel lukt. Gesprekken voeren, naar elkaar luisteren en kennis doorgeven, dat is de kracht van het Duurzaam Praktijk Netwerk Akkerbouw en iedere akkerbouwer kan daar gebruik van maken, hoe meer hoe beter. Wat dat betreft gelden de oude spreekwoorden nog steeds: zaaien is raaien – en dat is de uitdaging voor alle akkerbouwers – en boeren is loeren. Je leert veel op school maar toch echt het meeste in de praktijk en van anderen.’