Akkerbouwers denken mee over onderzoek

29 april 2022

De blik uit de praktijk is van grote waarde in onderzoek, het DPA kan daarin een goede rol vervullen.

Verschillende akkerbouwers uit het DPA gaan meedenken over onderzoek dat in 2022 van start is gegaan onder de vlag van BO Akkerbouw. De oproep die we in februari in de nieuwsbrief deden, had dus succes. Deze akkerbouwers gaan deelnemen aan de begeleidingscommissies van vier onderzoeken, onder meer over de beheersing van bladschimmels, bladluizen en projecten over verdienmodellen en vruchtopvolging.


Blik uit de praktijk is van grote waarde

Lotte van Dueren den Hollander, Coördinator Kennis bij BO Akkerbouw is er blij mee. “De blik vanuit de praktijk is voor ons van grote waarde. Het helpt onderzoekers de juiste richting te kiezen. Uit één van de gesprekken is zelfs meer voortgekomen. Een perceel met suikerbieten van een akkerbouwer gaat als extra proefveld dienen voor het onderzoek over de migratie van bladluizen binnen het perceel. Zo konden we twee vliegen in één klap slaan.”


77 lopende onderzoeken

Naast de acht nieuwe onderzoeken die in 2022 startten, is BO Akkerbouw (mede)financier van tientallen andere projecten die van belang zijn voor akkerbouwers. De in totaal 77 lopende onderzoeken zijn gebundeld in de brochure ‘Projecten 2022: Onderzoek voor de akkerbouw van morgen’. Deze zijn ook te vinden op de website van BO Akkerbouw onder Kennis en innovatie.


Kennis moet terechtkomen op het boerenerf

“Alle akkerbouwers betalen mee aan het onderzoek. Wij willen daarom dat de kennis die het oplevert, terechtkomt op het boerenerf. De betrokkenheid van akkerbouwers bij de projecten vinden wij ook om die reden van groot belang. Het DPA kan daarin een goede rol vervullen”, besluit Lotte.