Agro-Energiecoaches helpen boeren Hardenberg met transitie

15 oktober 2019

In opdracht van de gemeente Hardenberg ondersteunen onze Agro-Energiecoaches agrarische ondernemers bij de energietransitie op hun bedrijf. In gesprekken brengen we de kansen en belemmeringen in beeld om energie-neutraal of zelfs energieleverend te worden.

De gemeente Hardenberg wil alle mogelijkheden benutten om energieneutraal te worden. Naast grootschalige zonnevelden en windmolenparken is er nu ook speciale aandacht voor boeren in het project ‘Energieneutrale agrarische bedrijven’.

Verschillende mogelijkheden om energieneutraal te worden zijn in juni van dit jaar al getoond tijdens drie zomeravondsessies, in samenwerking met het Ondernemershuis voor het Vechtdal. Agrarische ondernemers uit Hardenberg die zo’n sessie hebben bezocht, worden benaderd voor (gratis) individuele coachingsgesprekken. Deze worden uitgevoerd door onze Agro-Energiechoaches Harry Roetert en Birgit Albersen. Er is nog beperkt ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Ondernemers kunnen zich daarvoor melden bij Stimuland via info@stimuland.nl.

‘Vaak een hele puzzel’
Harry Roetert, projectleider van Stimuland: “Landbouwbedrijven hebben veel mogelijkheden om energieneutraal of zelfs energieleverend te worden. Er zijn grote daken beschikbaar voor zonnepanelen en voor heatpipes (om warmte uit de lucht te halen). Verder kunnen ze de warmte vrijkomt bij de koeling van melk benutten, er is ruimte om kleine windmolens te plaatsen en kunnen ze biogas maken met mestvergisting. Er zijn zelfs boeren die de warmte uit de mest benutten via een eenvoudige warmtewisselaar. De technieken zijn er, maar welke combinatie werkt het beste en is het meest rendabel? Dat is maatwerk en vaak een hele puzzel. Daar kunnen wij agrarische ondernemer bij helpen.”

Ook andere gemeenten in Overijssel hebben belangstelling getoond voor onze gebiedsgerichte aanpak om de agrarische sector energieneutraal te maken. Wilt u in uw gemeente ook hiermee aan de aan de slag? Neem dan contact op met onze Agro-Energiecoaches: Harry Roetert via hroetert@stimuland.nl of 06 – 13 48 91 10 of Birgit Albersen via balbersen@stimuland.nl of 06 – 83 52 51 16.