AGRO-ENERGIECOACHES HELPEN BOEREN DALFSEN MET TRANSITIE

25 augustus 2020

De gemeente Dalfsen wil alle mogelijkheden benutten om energieneutraal te worden. Naast grootschalige zonnevelden en windmolenparken is er nu ook speciale aandacht voor boeren in het project ‘Energieneutrale agrarische bedrijven’.

Verschillende mogelijkheden om energieneutraal te worden, worden in september in de praktijk getoond bij drie melkveebedrijven die al geheel of gedeeltelijk energieneutraal zijn geworden, met een normale kleinverbruik aansluiting.

Een beperkt aantal geïnteresseerden kunnen daarna gebruik maken van een vrijblijvend individueel coachingsgesprek met Agro-Energiecoach Harry Roetert van Stimuland, waarin de visie van de ondernemer aangescherpt wordt en verschillende investerings- en besparingsmogelijkheden besproken worden. Stimuland werkt samen met Countus en mede daardoor kunnen een aantal investeringsplannen nog verder doorgerekend worden.

‘Vaak een hele puzzel’
Harry Roetert, projectleider van Stimuland: ‘Landbouwbedrijven hebben veel mogelijkheden om energieneutraal of zelfs energieleverend te worden. Er zijn grote daken beschikbaar voor zonnepanelen en voor heatpipes (om warmte uit de lucht te halen). Verder kunnen ze de warmte die vrijkomt bij de koeling van melk benutten, er is ruimte om kleine windmolens te plaatsen en kunnen ze biogas maken met mestvergisting. Er zijn zelfs boeren die de warmte uit de mest benutten via een eenvoudige warmtewisselaar. De technieken zijn er, maar welke combinatie werkt het beste en is het meest rendabel? Dat is maatwerk en vaak een hele puzzel. Daar kunnen wij agrarische ondernemers bij helpen, vanuit een onafhankelijke positie.’

Ook andere gemeenten in Overijssel hebben belangstelling getoond voor onze gebiedsgerichte aanpak om de agrarische sector energieneutraal te maken. Wilt u in uw gemeente ook hiermee aan de aan de slag? Neem dan contact op met Harry Roetert via hroetert@stimuland.nl of 06 – 13 48 91 10 of meld u aan voor een coachingsgesprek bij Stimuland via info@stimuland.nl.