Agrarisch ondernemers uit Markelo pakken de regie

19 december 2019

Kringlooplandbouw, stikstof, planet proof en duurzaamheid. Er komt veel op de agrarisch ondernemer af. Hoe ga je met deze thema’s om en wat gaat nog komen? Heeft de individuele ondernemer zelf nog de regie in zijn bedrijfsvoering en hoe kan hij op een positieve manier omgaan met al deze invloeden?
Voor een groep ondernemers uit Markelo was dit de reden serieus na te denken over duurzaamheid en samenwerking. Ingestoken vanuit de gedachte dat zelf de touwtjes in handen kunnen houden altijd meer oplevert dan opgelegde eisen. DiMn (duurzaam initiatief Markelo noord; spreek uit als dimmen) is actief aan de slag gegaan met de invulling van duurzaamheid op gebiedsniveau. Hendry van Ittersum is vanuit Stimuland vanaf het begin betrokken geweest en ziet veel kansen: ‘ieder bedrijf binnen deze unieke samenwerking is anders en heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Maar gezamenlijk kan je een goede invulling geven aan wat het beleid tegenwoordig verwacht.’
In het afgelopen jaar hebben de deelnemers aangegeven wat belangrijke thema’s zijn waar ze aan willen gaan werken. Dat zijn bijvoorbeeld praktische maatregelen voor biodiversiteit, experimenten op het gebied van mest en kunstmest en het sluiten van de kringloop in de regio door samen te werken. De ambitie van de groep is vastgelegd in een plan.
Van Ittersum is enthousiast over dit bijzondere initiatief. ‘Samen met de deelnemers hebben we de gezocht naar partners die een verdere uitrol van dit project mogelijk kunnen maken. Dit heeft geresulteerd in een succesvolle samenwerking tussen agrariërs, de Gemeente HOF van Twente, de Provincie Overijssel, Mineral Valley en het Louis Bolk instituut. Het mooiste is dat de deelnemers nog steeds de eindregie in handen hebben!’
Wilt u meer informatie over dit project dan kunt u contact opnemen met Hendry van Ittersum
E hvanittersum@stimuland.nl | M 06 – 57 05 98 30