Afronding project BOER

28 mrt 2023

In onze samenleving verandert er momenteel veel en is de onzekerheid groot. Dat vraagt veel van de jonge boer en het maakt werken aan de eigen toekomst lastig. Juist daarom is het mooi dat een groep van tien jonge (toekomstige) boeren uit Gelderland zelf de regie heeft gepakt en zich met behulp van het project BOER (Bewust Ondernemen En Realiseren) goed heeft voorbereid op verschillende toekomstige scenario’s.

Op vrijdagavond 3 maart 2023 sloten ze dit unieke ontwikkelingstraject af, waarin ze met vier thema’s aan de slag gingen. Op de slotbijeenkomst presenteerden de jonge boeren kort hun toekomstplannen voor hun (nog op te starten) bedrijf en Peter Drenth, gedeputeerde van de provincie Gelderland, complimenteerde hen via een videoboodschap.

Aan de slag met vier thema’s

Tijdens het traject werd er aandacht besteed aan de jonge ondernemers zelf, hun eigen erf, hun omgeving en het uiteindelijke verdienmodel. Over deze thema’s werden ze eerst geïnspireerd door verschillende sprekers om daarna zelf met het thema aan de slag te gaan, onder begeleiding van een coach. In alles stond de jonge boer zelf centraal. Zo werd elk erf aan de hand van verschillende vragen volledig in kaart gebracht. Er werd gekeken naar de partijen waarmee de boeren te maken hebben en met welke thema’s ze rekening moeten houden om hun bedrijf nu en in de toekomst gezond te houden. Tot slot werd er met experts nagedacht over een gezond verdienmodel waarbinnen nieuwe plannen gefinancierd kunnen worden.

Voorbereiden op toekomstige scenario

Dat alles zorgde voor een ruimere blik van alle mogelijkheden op en rond het boerenerf, zo vertelt een van de deelnemers: ‘De ontmoetingen met andere deelnemers én de verschillende agrarische ondernemers waar we te gast waren, waren interessant en inspirerend. Er was voldoende ruimte voor interactie en discussie over bijvoorbeeld een gekozen neventak, het verdienmodel en andere zaken die speelden. Veel van het besprokene kon ik weer toepassen op ons eigen bedrijf’, aldus Erik Hendrikse. Ook gedeputeerde Peter Drenth is enthousiast over het project BOER. ‘Ik heb bewondering voor de deelnemers aan dit traject, want ondernemer zijn in het landelijk gebied is momenteel echt een uitdaging met nog weinig perspectief. De provincie heeft het project BOER mede-ondersteund om daarmee wat handvatten te kunnen bieden aan de deelnemers. Ik hoop dan ook dat zij gaan boeren of blijven boeren in onze provincie die oog heeft voor, en ruimte geeft aan de boeren.’

Project BOER is een initiatief van het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) dat in opdracht van de provincie Gelderland werd uitgevoerd in samenwerking met LTO-Noord, Rabobank en Countus. Stimuland voerde het project uit, in opdracht van het GAJK.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over project BOER?

Neem contact op met Stimulander Lilian van Uhm