Aanbieden Wierdens manifest aan gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher op 12 mei 2022

06 mei 2022

Een beter verdienmodel voor boeren in Wierden en oplossingen voor waterberging, natuur en biodiversiteit, zijn het uitgangspunt van dit Wierdense manifest.

Opgaven en gebiedsprocessen
In het gebied spelen veel maatschappelijke opgaven en problemen die om nieuwe oplossingen vragen. Met het oog daarop worden door overheden en andere organisaties allerlei regelgeving ontwikkeld en worden gebiedsprocessen gevoerd zoals de gebiedsgerichte aanpak stikstof (GGA) en verkenningen in en rond het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug Twentse Reggedal.

 

Manifest met draagvlak
Boeren ervaren de gevolgen daarvan en hebben een belangrijke rol. De Wierdense boeren willen bijdragen aan deze maatschappelijke opgaven en willen dit met elkaar doen op basis van feiten en goede verdienmodellen. Een collectief bestaande uit vertegenwoordigers van de Waterwerkgroep Wierden, Boerentrots Wierden en LTO West-Twente heeft een manifest opgesteld, waarin zij belangrijke voorwaarden en uitgangspunten hebben opgeschreven.

“We willen een Agrarische Terrein Beheer organisatie opzetten (ATB) om invulling te geven aan deze uitgangspunten”, zegt melkveehouder en een van de trekkers Gerrit van der Kolk. Van der Kolk vervolgt: “De plannen van de boeren worden ondersteund door het Agrarisch Jongeren Kontakt Noord-West Twente, gemeente Wierden en Stimuland.” Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op 21 maart 2022 met vooral boeren en andere belangstellingen bleek duidelijk draagvlak voor het initiatief. Het manifest is onlangs aangeboden aan minister voor Stikstof en Natuur Christianne van de Wal.

 

Persconferentie
Wij willen u van harte uitnodigen voor de persconferentie op donderdag 12 mei 2022. Tijdens de persconferentie wordt het Wierdens manifest aangeboden aan gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie Overijssel.

 

Datum:     donderdag 12 mei 2022
Tijdstip:    08.45 uur (inloop vanaf 08.30 uur)
Locatie:    Erf Paswever, Fam. De Wilde, Bornerbroekseweg 3a Enter

 

Programma

08.30 uur       Ontvangst
08.45 uur       Welkom en korte presentatie met powerpointslides
08.55 uur       Aanbieden manifest en fotomoment
09.00 uur       Reactie gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher
09.05 uur       Beantwoording vragen pers
09.15 uur       Afsluiting

Indien u kunt aangeven of u aanwezig bent op deze persconferentie waarderen wij dat zeer.
U kunt dat doen door een mail te sturen naar whamhuis@stimuland.nl of door te bellen naar 06 – 83 52 14 66.