Samenwerking DPA en kennispartners

Vorig jaar juni is door BO Akkerbouw, het ministerie van LNV en andere partners een intentieverklaring ondertekend. De afgelopen tijd zijn door DPA gesprekken gevoerd met de ondertekenaars om de samenwerking te concretiseren.

Op 23 juni 2021 is door een groot aantal partijen de intentieverklaring ondertekenend (zie onderstaande afbeelding). Daarmee hebben zij de ambitie uitgesproken om in de toekomst intensief met het DPA te willen samenwerken. De afgelopen periode is vanuit DPA met een groot deel van deze partijen gesproken om te verkennen hoe de samenwerking verder geconcretiseerd kan worden. DPA kenniscoördinator Linda Baarslag: ‘Ik heb de gesprekken als heel open en constructief ervaren. Wij kunnen over en weer voor elkaar van meerwaarde zijn. Door alle partijen bij elkaar te brengen kunnen wij vanuit DPA praktijk, onderzoek en beleid met elkaar verbinden.’

Een aantal gesprekken moet nog plaatsvinden, maar het is volgens Linda al wel duidelijk dat er veel mogelijkheden zijn. ‘Doordat de ondertekenaars van de intentieverklaring zeer diverse organisaties zijn, zijn de vormen van samenwerken dat ook. Een aantal voorbeelden zijn: excursie naar een organisatie, een spreker leveren voor een bijeenkomst,  deelname van akkerbouwers aan onderzoek of aan de voorkant meedenken bij nieuw op te zetten onderzoek.’

Linda heeft ook concrete ideeën over het versterken van de verbinding tussen beleid en praktijk:   ‘Beleidsmedewerkers van het ministerie van LNV zouden met bepaalde regelmaat kunnen aansluiten bij een ondernemersgroep om zich te laten informeren over hoe beleid uitpakt in de praktijk of telers te informeren over beleidsvoornemens zoals het Nationaal Programma Landbouwbodems. Zo kun je over en weer van meerwaarde voor elkaar zijn.’

Als alle gesprekken afgerond zijn, worden ondernemersgroepen op de hoogte gebracht van de mogelijkheden. Zo kan elke ondernemersgroep bekijken welk ‘aanbod’ het beste past bij de behoeftes en interesses van de groep.