Reminder - Werkplaats Netwerk Platteland 30 november 2023

Hoe kan het GLB bijdragen aan het versterken van leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland?

Leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland

De landbouw en het platteland staan voor gigantische opgaven: klimaat, energie, stikstof, natuur, water, wonen, etc. Op al deze thema’s is sprake van een transitie. Hoe behouden we, in deze context, perspectief voor de landbouw en houden we het platteland leefbaar? Je bent dagelijks bij deze prangende vragen betrokken. Hoe kan het GLB bijdragen aan de leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland? Dit is het thema van de tweede Werkplaats. De Regieorganisatie GLB, Stichting Stimuland, de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en LEADER Netwerk Nederland (LNN) organiseren deze Werkplaats.

 

Waarom deze Werkplaats?

Een toekomstbestendig en vitaal platteland met een duurzame en rendabele landbouw is essentieel voor de leefbaarheid in (dorps)gemeenschappen. De ambities en plannen voor klimaat, energie, stikstof, natuur, water, wonen, in combinatie met vergrijzing, ontgroening en terugloop van voorzieningen (scholen, vervoer, zorg) hebben enorm effect op agrariërs en andere bewoners van het platteland. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de regionale economie, het behouden van noodzakelijke voorzieningen en de sociale samenhang in deze dorpen? En wat betekent dit voor de kwaliteit van de woonomgeving en fysieke omgeving? Welke instrumenten zijn er binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) beschikbaar, die bijdragen aan de leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland? En hoe zet je deze gericht in omtrent de verschillende maatschappelijke opgaven die er zijn? En hoe ondersteunen we al die dorpsbewoners die zelf al initiatieven nemen om de leefbaarheid in hun dorp te versterken? Deze belangrijke vragen komen onder andere op deze Werkplaats aan de orde.

 

Voor wie is de Werkplaats bedoeld?

Werkplaatsen zijn erop gericht van elkaar te leren en samen verder te komen, ervaringen uit te wisselen en je eigen netwerk te verstevigen. Ze zijn laagdrempelig, concreet en bedoeld om handvatten te bieden voor de praktijk om de transitie naar een toekomstbestendige landbouw en vitaal platteland te stimuleren vanuit de doelen van het GLB. De Werkplaats is voor de landbouwsector, gebruikers van het platteland, organisaties en overheden, adviseurs, onderzoekers en andere actoren op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling. Werkplaatsen hebben een interactief karakter waar alle deelnemers een bijdrage aan leveren. Kortom, de handen uit mouwen op deze bijeenkomsten!

 

Hoe ziet het programma eruit?

De Werkplaats bestaat uit een gevarieerd programma. Zo is er een inspirerende plenaire sessie onder leiding van RTV Oost verslaggever Chantal Everaardt, met een bijdrage van Ellen Nauta, de voorzitter van het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten P10 en tevens burgemeester van plattelandsgemeente Hof van Twente. Aansluitend ga je werkbanken bezoeken waar we vraagstukken behandelen als generatievernieuwing, de rol van collectieven op het platteland, de kracht van bottom-up werkwijze van LEADER, leefbaarheid in dorpen en de rol van (onafhankelijke) adviseurs. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan een veldbezoek. Gedurende de dag is er een marktplein (een minibeurs) waar standhouders aanwezig zijn die actief zijn op het platteland en verbonden zijn aan het GLB. De dag wordt plenair afgesloten met een netwerkborrel. Het is een dag die je echt niet mag missen!

Wil je een impressie van de vorige Werkplaats? Bekijk hier de terugblik van de eerste Werkplaats Netwerk Platteland die op 8 juni in Hilversum heeft plaatsgevonden.

 

Hoe laat en waar vindt deze dag plaats?

De inloop is om 9.00 uur en de dag eindigt om 17.00 uur met een netwerkborrel. De Werkplaats vindt plaats bij Buitenplaats Kameryck, Oortjespad 3, 3471 HD, Kamerik. Een bijzondere locatie in het landelijk gebied van het prachtige Groene Hart.

Datum & Tijd: Donderdag 30 november, 09:00 – 17:00
Locatie: Buitenplaats Kameryck, Oortjespad 3, 3471 HD, Kamerik

 

Vragen?

Neem contact op met Ingrid Jansen (directeur Stichting Stimuland en kwartiermaker werkplaats) of Erika Frankhuizen (coördinator netwerken). Ingrid is te bereiken via E ijansen@stimuland.nl of M 06 46 60 35 92 en Erika via E e.m.frankhuizen@roglb.nl of M 06 15 27 53 12.