Onderzoekers gaan de boer op

Tijdens een bijeenkomst van jouw ondernemersgroep in gesprek met een onderzoeker over een vraagstuk op het gebied van bodem, water of klimaatadaptatie? DAW biedt dit kosteloos aan.

Wil jij tijdens bijvoorbeeld een bijeenkomst van jouw ondernemersgroep in gesprek met een onderzoeker over een vraagstuk op het gebied van bodem, water of klimaatadaptatie? Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) biedt telers aan om kosteloos in gesprek te gaan met een onderzoeker over ideeën of vraagstukken. Het kan gaan over bijvoorbeeld

  • het voorkomen of aanpakken van bodemverdichting
  • maatregelen tegen verzilting;
  • koolstofopslag in de bodem;
  • maatregelen tegen toenemende droogte;
  • maatregelen om erf- en perceelafspoeling te voorkomen;
  • teelt van groenbemesters.


Met wie kun je in gesprek?
Je kunt in gesprek met onderzoekers die werkzaam zijn bij onder andere universiteiten, onderzoeksinstituten en hogescholen.


Meer informatie en aanmelden
kan via deze website.