Maak kennis met onze tijdelijke collega Joukje Hijlkema

Sinds 1 augustus 2023 ondersteunt Joukje Hijlkema ons binnen een aantal specifieke projecten. Joukje heeft een strategische communicatie en participatie-achtergrond en heeft de afgelopen jaren veel projecten geïnitieerd op het gebied van de energietransitie en klimaatadaptatie bij gemeenten in Twente.

Joukje zal tot het voorjaar 2024 met collega Linda Baarslag werken aan het project ‘Ondersteuning vrijwillige besturen van lokale organisaties’. Bewoners zijn steeds meer aan zet in onze samenleving die momenteel in een hoog tempo verandert. Dat vraagt om aanpassingsvermogen van onder andere vrijwillige besturen van lokale organisaties. Dankzij de provincie Overijssel kunnen wij zeker 30 vrijwillige besturen kosteloos ondersteunen met de methodiek Rol & Positie, dat wij hiervoor ontwikkeld hebben. Het is een praktisch hulpmiddel waarmee lokale organisaties hun rol en positie opnieuw kunnen bepalen in deze veranderende maatschappij. Daarnaast krijgen ze handvatten om weerbaarder te worden. Verder zal Joukje collega Inez Satter vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. ‘Ik heb enorm veel zin om voor Stimuland aan de slag te gaan en echt samen te werken met lokale organisaties op het platteland’, vertelt Joukje enthousiast.

In de afgelopen jaren heeft ze vooral samengewerkt met gemeenten, om inwoners van woonwijken te leren hoe ze energie kunnen besparen en hoe ze buurtprojecten kunnen starten om samen de schouders te zetten onder een duurzame woonomgeving. Daarvoor zat ze ook aan tafel met netbeheerders, woningcorporaties en overheidsinstanties als Rijkswaterstaat, om plannen te maken over de opwek van duurzame energie. Met haar gezin, honden en kippen woont Joukje in het buitengebied in Twente. ‘Ik ben opgegroeid op het Friese platteland, in een heel klein dorp met maar 26 woningen en boerderijen, zonder faciliteiten als winkels en scholen. Maar de gemeenschapszin was groot, het Plaatselijk Belang was heel actief en er waren veel sociale activiteiten. Dat is nog steeds zo en het heeft het dorp tot op de dag van vandaag levendig en sociaal gehouden. Ik ben daarom blij dat ik vanuit Stimuland kan meewerken aan het bestuurlijk actief houden van het Overijsselse platteland.’