Ingrid Jansen directeur Stichting Mineral Valley Twente

Ingrid Jansen wordt de directeur van Stichting Mineral Valley Twente. Stichting Mineral Valley Twente (hierna: Mineral Valley) is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Mineral Valley werkt door middel van proeftuinen aan oplossingen die bijdragen aan een gezonde bodem, duurzame bemesting, kringlooplandbouw en duurzame voedselproductie, waarbij sprake moet zijn van een toekomstgericht verdienmodel voor de agrarische ondernemer.

Jansen is enthousiast over haar benoeming en heeft ambitieuze plannen. ‘Ik vind het heel belangrijk om de ambitie van Mineral Valley de komende jaren uit te bouwen. Er is al een hele goede basis gelegd en Mineral Valley heeft de mogelijkheid om hét gebied van Nederland te worden waar kennis, onderzoek en de kunde van boeren en tuinders samenkomen.’

Kansen en mogelijkheden
 ‘Mineral Valley houdt zich bezig met grote thema’s zoals bodemgezondheid en mestverwaarding. Ik denk dat in de toekomst dit breder wordt gekoppeld aan andere actuele onderwerpen zoals biodiversiteit, circulaire landbouw, energietransitie en klimaatadaptatie. Daarbij is het zaak om ook in te zoomen op het boerenerf waar al deze onderwerpen samenkomen. Bewoners en boeren weten zelf wat goed voor ze is en wat wel en niet kan in hun gebied. Pas als een aanpak gedragen wordt door betrokkenen, zijn er kansen. Nauw in contact staan met hen, dat vind ik in mijn nieuwe functie belangrijk.’ Mineral Valley heeft alle ingrediënten om veel te betekenen en de komende jaren relevant te zijn. De partners zijn divers: gemeenten, ministeries en de provincie Overijssel zijn natuurlijk verbonden, maar ook belangengroeperingen, (agrarische) brancheorganisaties, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, en het (agrarische) bedrijfsleven doen mee. ‘Kortom de mogelijkheden zijn enorm en Mineral Valley staat voor een nieuwe fase en interessante opdracht. Ik heb er zin in!’, aldus Jansen.

Nieuwe oplossingen en technieken
Wethouders Erik Volmerink (gemeente Tubbergen) en Wim Meulenkamp (gemeente Hof van Twente) zijn blij met de aanstelling van Jansen. Meulenkamp: “We zijn blij dat zij de organisatie komt versterken. Met haar (agrarische) achtergrond en werkervaring spreekt zij zowel de taal van de boer als beleidsmakers. Daardoor kan zij uitstekend een brug slaan tussen praktijk en uitvoering en is zij in staat om Mineral Valley de komende periode verder uit te gaan bouwen.” Volmerink vult aan: “Er verandert veel in de agrarische sector en dat heeft Jansen goed in de gaten. Nieuwe wetten, natuur en biodiversiteit spelen steeds meer een rol. Goed kijken naar de manier van voedselproductie en bodembewerking is daarbij essentieel. Bij Mineral Valley werken we samen om om te zoeken naar nieuwe oplossingen en technieken, om zo bij te dragen aan een duurzame Twentse agrarische sector en nieuwe (plattelands)economie.”

Achtergrond
Ingrid Jansen is naast directeur Stichting Mineral Valley Twente ook directeur van van Stichting Stimuland, die zich inzet voor leefbaar platteland èn een sterke agrarische sector. In de jaren daarvoor heeft zij ervaring opgedaan als beleidsmedewerker in het Europees Parlement en als senior beleidsmedewerker Financiën en Landbouw en Natuur in de Tweede Kamer. Daarnaast was ze voorzitter van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV).