Gratis bodemadvies

Heb je een vraag over een specifieke plek op je perceel? Blijft bijvoorbeeld de gewasgroei achter of valt de opbrengst tegen? Heb je andere vragen over de bodem? Vraag dan een gratis en onafhankelijk bodemadvies aan.

Gratis en onafhankelijk bodemadvies aanvragen? Bodemadviseurs bieden advies aan vanuit de Regionale Bodemteams. Binnen de Regionale Bodemteams werken verschillende bodemadviseurs met elk een eigen expertise samen om het bodemadvies op het boerenerf te versterken. De bodemadviezen zijn gratis voor agrarische ondernemers, de kosten worden vergoed door het programma ‘Versterkte Kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie’ van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Vraag hier je gratis bodemadvies aan en zie de flyer voor meer info.