Lilian van Uhm nieuwe kennismakelaar melkveehouderij

19 mei 2023

Stimulander Lilian van Uhm is sinds 1 april de nieuwe kennismakelaar melkveehouderij. Zij volgt hiermee Elsbeth Timmerman op. Alle melkveehouders en hun werknemers kunnen bij de kennismakelaar terecht met vragen over scholing en ontwikkeling. Het totaalaanbod aan opleidingen in de melkveehouderij is te vinden op www.opleidenmelkveehouderij.nl en via dit online platform kunnen ondernemers contact zoeken met de kennismakelaar.

Kennismakelaar melkveehouderij

Als kennismakelaar helpt Lilian bedrijven in de melkveehouderij én hun medewerkers om te bepalen welke kennis en vaardigheden nodig zijn om toekomstgericht te kunnen blijven ondernemen. Daarnaast onderhoudt ze nauw contact met een klankbordgroep vanuit de sector, om te horen waar de behoeftes liggen. Lilian legt haar drijfveer voor dit werk uit: “Ik vind het belangrijk dat de melkveehouderij in Nederland toekomst blijft houden. De sector staat voor lastige opgaven op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, milieu, klimaat en biodiversiteit. Kennisontwikkeling en kennisdeling met betrekking tot deze onderwerpen is hard nodig om toekomstgericht te blijven ondernemen. Als spin in het web wil ik kennisontwikkeling stimuleren, partijen met elkaar verbinden en inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften.”

Opleidingen en samenwerking melkveehouderij

Goed opgeleide ondernemers en werknemers zijn nodig om de sterke positie van de Nederlandse melkveehouderijsector te behouden. Er is weliswaar een groot aanbod van cursussen en opleidingen in de melkveehouderij, maar dit aanbod is door kennisdeelprojecten en meerdere aanbieders vaak lastig vindbaar. Via het online platform www.opleidenmelkveehouderij.nl is het totaalaanbod te vinden. Als kennismakelaar melkveehouderij werkt Lilian samen met verschillende organisaties, zoals LTO en diverse onderwijsinstellingen. Lilian is één van de vier kennismakelaars dierhouderij die worden gefinancierd vanuit Colland Arbeidsmarkt. De kalverhouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij hebben ieder een eigen aanspreekpunt voor advies en ondersteuning op het gebied van leven lang ontwikkelingen. Kijk op www.kennismakelaarsdierhouderij.nl voor de contactgegevens.

Maak kennis met Lilian van Uhm

Lilian woonde tot voor kort op een melkveebedrijf en ze werkt sinds 2019 voor Stichting Stimuland aan diverse projecten in de agrarische sector. Zo vervult ze de rol van bestuursondersteuner voor het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) en is ze betrokken geweest bij het opzetten van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA). Verder heeft ze meegewerkt aan het ontwikkelen van een visie voor de Vereniging van Kalverhouders (VVK).

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen?

Neem contact op met Stimulander Lilian van Uhm