Nieuwe leden Raad van Toezicht gezocht - Stimuland

Nieuwe leden Raad van Toezicht gezocht

Stichting Stimuland is in 1996 opgericht als gezamenlijk initiatief van (provinciale) overheid en het agrarisch bedrijfsleven in Oost-Nederland. Er was behoefte aan een onafhankelijke partij die een brugfunctie vervult; om beleidsplannen en de uitvoering in de praktijk dichter bij elkaar te brengen. In het begin voerde Stimuland projecten uit voor een duurzame agrarische sector, maar inmiddels hebben ze het werkterrein uitgebreid. Stimuland richt zich nu ook op de economie van het platteland en de leefbaarheid in buurtschappen, dorpen en wijken.

VOOR WIE?

Kun jij vanuit jouw ervaring (C-level/directie) waarde toevoegen om Stimuland te inspireren voor verdere professionalisering en groei? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken kandidaten voor de functie van lid van de Raad van Toezicht (RvT) van Stimuland, vanwege het gelijktijdig verstrijken van de zittingstermijnen van de huidige leden van de RvT.

  

WAT GA JE DOEN?

Stimuland is een onafhankelijke stichting die zich sterk maakt voor een vitaal platteland. Als brugfunctie tussen beleid en uitvoering, met focus op een duurzame agrarische sector, is Stimuland uitgegroeid tot een zelfstandige en onafhankelijke netwerkorganisatie. Als lid van de Raad van Toezicht houd jij toezicht op de lange termijn waarde creatie van de organisatie en zorg jij voor het waarborgen van de belangen van de betrokken stakeholders. Daarnaast fungeer je als klankbord voor de directeur-bestuurder en ondersteun je bij strategische vraagstukken.

 

HET AANBOD

Als lid van de Raad van Toezicht ontvang je een vaste jaarvergoeding, een vergoeding per bijeenkomst en een reiskostenvergoeding. Wil jij bijdragen aan de verdere professionalisering en groei van Stimuland? Reageer dan nu en stuur je cv en motivatiebrief naar Jan Elderink via jan.elderink@nomilk2day.nl. Meer informatie over de functie en Stimuland vind je op www.nomilk2day.nl en www.stimuland.nl.

 

KANDIDAAT PROFIEL

Wij zoeken mensen met een staat van dienst in de maatschappij en met inzicht in de eisen van kwaliteit en continuïteit waaraan een sterk groeiende organisatie als Stimuland moet voldoen. Je bent in staat om in het brede werkveld van Stimuland, de ontwikkelingen en kansen te herkennen en deze te gebruiken als input voor de lange termijnstrategie. Je creëert condities zoals kennis en netwerk waardoor de directie in staat is de beoogde doelstellingen, in lijn met de strategie van Stimuland, kwalitatief en kwantitatief te realiseren. Je hebt een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand en kunt constructief en kritisch een oordeel vormen. Daarnaast beschik je over het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder als klankbord terzijde te staan en heb je affiniteit met het werkveld en de geografie van Stimuland.

Naast bovengenoemde profieleisen, zal er gelet worden op de verscheidenheid aan ervaring, op complementariteit, op kennis/netwerk en op diversiteit. De benoemingen gelden in principe voor een periode van 4 jaar en zijn met maximaal één periode te verlengen. In verband met het tegelijkertijd aantreden, zal in overleg naar alternering van de zittingsperiodes worden gekeken.

 

STANDPLAATS
Vilsteren, Overijssel

CONTACTPERSOON

Naam: Jan Elderink

E-mailadres: jan.elderink@nomilk2day.nl

Telefoon: 06 51597347