Netwerkbijeenkomst GEA Landbouw & Grondgebruik

Hoe kun je verdienen aan verduurzaming? Dat is een vraag waar veel boeren mee rondlopen. Is het verwaarden van koolstofvastlegging een model dat bij kan dragen aan het verdienmodel van agrariërs?

Het programma GEA Landbouw & Grondgebruik organiseert daarom voor agrarisch ondernemers een bijeenkomst rondom koolstofvastlegging en -verwaarding.

Koolstofopslag in de bodem gaat samen met verhoging van het organische stofgehalte. Er zijn verschillende systemen om deze vastlegging te belonen. Er zijn twee interessante sprekers uitgenodigd die hier hun ervaringen over komen delen.

Teun Biemond is aanwezig om een toelichting te geven op aESTI (agricultural Ecosystems Services Trading Initiative); een handelsplatform voor ecosysteemdiensten waarop boeren hun bijdrage aan verduurzaming om kunnen zetten in een verdienmodel.
Lars Hillewaere houdt zich namens LTO Bedrijven bezig met carbon farming: het vastleggen van koolstof in de bodem en in gewassen.

De sessie vindt plaats op 14 juni aanstaande.

  • Tijd: 20.00 uur
  • Locatie: De Woerdt, Woerdsestraat 4 in Ressen
  • Doelgroep: alle leden van het GEA-netwerk
  • Kosten: geen, u kunt gratis deelnemen

Meer informatie? Neem dan contact op met Mirjam Arends direct aanmelden kan door een mail te sturen naar m.arends@geldersenergieakkoord.nl.