Tools

Stimuland stelt een aantal handige hulpmiddelen beschikbaar voor inwoners, verenigingen, overheden en ondernemers. Naast deze tools bieden we workshops en masterclasses aan. Mail naar info@stimuland.nl voor meer informatie.

SPEL ROL EN POSITIE

Het spel Rol en Positie is een praktisch hulpmiddel waarmee lokale organisaties hun positie kunnen herijken. Met deze ‘serious game’ kunnen groepen in ongeveer een uur tijd hun belangrijkste rol en taken bepalen, op basis van draagvlak èn praktische haalbaarheid.

We hebben dit spel ontwikkeld in drie varianten:

  • Lokale belangenorganisaties (dorpsraden, plaatselijk belangen, etc.)
  • Dorpshuizen
  • Verenigingen (van sport tot cultuur)

Groepen kunnen dit spel met of zonder externe begeleiding spelen. Zonder begeleiding kost het spel €17,50. Deze prijs is inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

> bestellen via info@stimuland.nl

 

OVERZICHT BOUWSTENEN VISIEVORMING

Een dorp, buurt of belangengroep staat sterker met een visie, zeker als deze kan rekenen op draagvlak en enthousiasme. Wij hebben veel ervaring met visie-ontwikkeling en planvorming. Deze hebben we verwerkt in het overzicht ‘Bouwstenen visievorming’. Dit is een overzichtelijk stappenplan met bij elke stap praktische handvatten en tips. We stellen het beschikbaar als gratis download (PDF, A3-formaat).

Gratis download

 

WAARDEWIJZER

De WaardeWijzer is een praktisch hulpmiddel voor het maken van een dorpsplan of een plan voor een accommodatie, een vereniging of een groep ondernemers. De tool is geschikt voor zowel grote als kleine groepen. De WaardeWijzer helpt om tot nieuwe ideeën te komen en levert een goede aanzet voor het uitvoeringsplan. Hij bestaat uit een begrijpelijk invulvel en een handleiding. De invulvellen zijn tegen verzendkosten te bestellen bij Stimuland.

Download Handleiding

 

CHECKLIST ‘BIJEENKOMST ORGANISEREN’

De organisatie van een bijeenkomst vraagt aandacht voor verschillende zaken, zoals inhoud, locatie, werkvorm, financiën, communicatie en catering. Bij Stimuland hebben we hiermee veel ervaring en die delen we graag. Onze Checklist ‘Bijeenkomst organiseren’ is niet 100% volledig, wel een praktisch handvat voor iedereen die zelf een bijeenkomst wil organiseren.

Gratis checklist